• अंगात नाही बळ आणि चिमटा घेउन पळ.
 • अंथरूण पाहून पाय पसरावे
 • अक्कल खाती जमा.
 • अग अग म्हशी, मला कुठे नेशी.
 • अठरा विश्व दारिद्र त्याला छत्तीस कोटी उपाय.
 • अडला हरी गाढवाचे पाय धरी
 • अडली गाय खाते काय.
 • अडाण्याचा गेला गाड़ा, वाटेवरची शेते काढा.
 • अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा
 • अती झालं अऩ हसू आलं.
 • अती झाले गावचे अन पोट फुगले देवा
 • अती शहाणा त्याचा बैंल रिकामा.
 • अवघड ठिकाणी दुखणे आणि जावई डॉक्टर.
 • असतील मुली तर पेटतील चुली.
 • आंधळं दळतं अऩ कुत्र पिठ खातं.
 • आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे
 • आंधळीपेक्षा तिरळी बरी.
 • आई जेवू घालीना बाप भीक मागू देईना
 • आठ हात लाकुड, नऊ हात धलपी.
 • आधी पोटोबा मग विठोबा
 • असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ.
 • आखाड्याच्या मेळावात पहेलवानाची किंमत
 • आधी गुंतू नये, मग कुंथु नये.
 • उंटावरचा शहाणा
 • उंटावरून शेळ्या हाकणे
 • एका हाताने टाळी वाजत नाही
 • कर नाही त्याला ड़र कशाला?
 • करायला गेलो एक आणि झाले भलतेच.
 • करावे तसे भरावे.
 • कळते पण वळत नाही.
 • कशात काय अन फाटक्यात पाय.
 • कष्ट करणार त्याला देव देणार.
 • काखेत कळसा गावाला वळसा
 • काम ऩ धंदा, हरी गोविंदा.
 • कामापुरता मामा
 • कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही
 • कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच.
 • कोल्हा काकडीला राजी
 • खायला काळ भुईला भार
 • गंगा वाहते तोवर हात धुवून घ्यावे.
 • गाढवं मेलं ओझ्याने अन शिगरू मेलं हेलपाट्याने.
 • गाढवाला गुळाची चव काय
 • गुरवाचे लक्ष निविद्यावर (नैवेद्यावर).
 • घोडामैदान जवळ आहे
 • चव ना ढव म्हणे खंडाळ्या पोटभर जेव.
 • चांदणे चोराला, उन घुबडाला.
 • चांभाराची नजर जोड्यावर.
 • चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे
 • चुकलेला फकीर मशिदीत.
 • चोर तो चोर वर शिरजोर.
 • चोर नाही तर चोराची लंगोटी.
 • चोर सोडून संन्याशाला सुळी.
 • चोराच्या उलट्या बोंबा.
 • चोराच्या मनांत चांदणं.
 • चोराच्या वाटा चोरालाच माहीत.
 • चोरावर मोर.
 • चोरीचा मामला हळू हळू बोंबला.
 • छत्तीसचा आकडा
 • जशास तसे.
 • जशी कामना तशी भावना.
 • जशी देणावळ तशी धुणावळ.
 • जशी नियत तशी बरकत.
 • जसा गुरु तसा चेला.
 • जसा भाव तसा देव.
 • जाईचा डोळा नि आसवांचा मेळा.
 • जावयाचं पोर हरामखोर.
 • जिकडे पोळी तिकडे गोंडा घोळी.
 • जिकडे सुई तिकडे दोरा.
 • जिच्या घरी ताक तिचे वरती नाक.
 • जेथे पिकतं तिथे विकतं नाही.
 • जो श्रमी त्याला काय कमी.
 • ज्याला नाही अक्कल त्याची घरोघरी नक्कल.
 • ज्वारी पेरली तर गहू कसा उगवणार?
 • झाकली मूठ सव्वा लाखाची
 • डोंगर पोखरून उंदीर कढणे
 • तवा तापला तोवर भाकरी भाजून घ्यावी.
 • तहान लागल्यावर आड खणणे.
 • ताकापुरते रामायण.
 • तेरड्याचा रंग तीन दिवस
 • तेल गेले, तूप गेले, हाती धुपाटणे आले
 • तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार
 • दुष्काळात तेरावा महिना
 • नव्याचे नऊ दिवस
 • नाकापेक्षा मोती जड होणे
 • नाचता येईना अंगण वाकडे
 • नाव मोठे लक्षण खोटे
 • नावडतीचे मीठ अळणी
 • पाण्यात राहून माशाशी वैर
 • पायीची वहाण पायी बरी
 • पालथ्या घड्यावर पाणी
 • पी हळद हो गोरी
 • बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर
 • भरंवशाच्या म्हशीला टोणगा
 • मऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये
 • मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही
 • रात्र थोडी सोंगे फार
 • वरातीमागून घोडे
 • वासरात लंगडी गाय शहाणी
 • शेरास सव्वाशेर
 • हपापाचा माल गपापा