मेष (Aries)

मेष
संस्कृत नाव : मेष
नावाचा अर्थ – मेढ़ा
प्रकार : अग्नि मूलभूत सकारात्मक
स्वामि ग्रह : मंगल
शुभ रंग : लाल
शुभ दिन : मंगलवार

मेष राशी राशीचक्रातील पहीली राशी आहे. आपण शक्तीशाली विशेषता चे अधीकारी आहात, तुमच्यात तुमचे लक्ष प्राप्त करण्याची खुमारी आहे, आणि तुम्ही धैय्य उराशी बाळगून उत्कंठेने ते लक्ष प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात नेहमीच असता, तुमच्या अंगी असलेल्या अविरत उर्जेमूळे तुम्ही थकण्याचं नाव देखील घेतं नाही, साहसी स्वभाव ही तुमची सर्वात मोठी खुबी आहे, आणि तुम्हाला नैत्रूत्व करण्यात जास्त स्वारस्य आहे हे नेहमीच दिसून येतं, तुमच्या जवळपासची मंडळी तुम्ही दाखवलेल्या मार्गाला मार्गस्थ होतात, तुमचा व्यवहार हा सरळ आणि स्पष्ट असतो,तुम्ही येणा-या संकटांना छातीठोकपणे सामोरे जाता, लपुन बसणे घाबरणे हे तुमच्या स्वभावात नाही आहे, तुम्ही लगेच प्रतीउत्तर देण्यास समर्थ असता, पण हाच आवेग तुम्हाला कधी कधी संकटात ओढू शकतो.

स्वामी ग्रह : मंगळ
लालग्रह मंगळ यास युध्दाचा देवता म्हणण्यात येतं.. पण याचा अर्थ हा नाही की तुम्ही सतत आवडतं नाही, जर तुमच्या समोर काही अडचण आली तर तुम्ही त्या अडचणीपासुन पाठ नाही फि रवत उलट तुम्ही त्या अडचणीचा सामना कसा करता येईल याची योजना बनवू लागता, आणि ती योजना तुम्ही पुर्णत्वास देखील नेता, तुमचा स्वामीग्रह मंगळ तुम्हाला भरपुर प्रमाणात उर्जा प्रदान करतो आणि तुम्ही त्या उर्जेचा उपयोग सकारात्मक पध्दतीनेच करता.

नववे स्थान :
राशीचक्रानुसार प्रथम घर तुमची शाररीक संरचना आणि जग तुम्हाला कसं पहातं हे दर्शवीतं, प्रत्येक वेळेस हे नाही पाहीलं जातं की तुम्ही कसे आहात तर हे पाहीलं जातं तुमचं काम कसं आहे, हे स्थान तुमच्या जिवनातील आरंभीक वेळ म्हणजेच लहाणपणाची स्थीती दर्शवीते.

तत्व : अग्नी
तुमचं तत्व अग्नी खुपच ताकदवान आहे, आणि तुमच्यात अग्नीची उर्जा ठासुन भरलेली दिसून येते, तुमच्या आतील ही उर्जा अविरत असल्याची आपणास दिसून येते, तुमच्यात सगळयात मोठी गोष्ट ही आहे की तुम्ही जिकडे जालं तिकडे तुमच्या उर्जेचा प्रकाश पसरवाल, आणि याचा फायदा सगळयांना होइल, तुम्ही तुमच्या या अतंर्गत शक्तीच्या जोरावार कुठल्याही कठीन प्रसंगातून सहज बाहेर येता.

गुण
तुमची सगळयात मोठी शक्ती म्हणजे तुमचा साहसी स्वभाव होय, तुम्ही तुमच्या आयुष्यात येणा-या प्रसंगाना निर्भयपणे सामोरे जाता, स्वत्र्यंतता, उदारता, उत्साह,आशावाद, आणि धेर्य हे तुमचे सकारात्मक गुण आहेत.

शक्ति :
तुम्ही हटटी आणि जिददी आहात, तुम्ही इतरांच ऐकण पसंत नाही करत, तुम्ही स्वतःच ते खर क रण्याच्या प्रयत्नात नेहमी असता, तुमचा मुड लगेच बदलतो जेव्हा तुम्हाला कोणी काही बोलतं तुमची आलोचना करतं..
कमतरताः
ह्या राशीच्या जातक दुराग्रही आणि हट्टी आहेत | हे कदी दुसर्या लोकणाच्या सल्ला विश्वास ठेवू नका करू इच्छिता आणि आपण विचार | आपण चेहर्याचा आहेत रावळपिंडी आहेत आपण अडथळे आणि टीका आहेत.

जीवनशैली

मेष राशीचे जातक अग्नी तत्वाचे प्रतिनीधीत्व करतात, ते शक्यतो अॅसेडीटीपासून वाचण्यासाठी
भोजन घेण्याच्या प्रयत्नात ते नेहमी असतात, जसे बिन्स, ब्राउन राइस, दाळी ऑलिीव्ह(जैतून)पालक, अंजीर,दुधी आणि केळी तत्सम पदार्थाचे सेवन त्यांच्या स्वास्थास अनुकूल ठरते, तसेच दुग्धजन्य पदार्थ त्यांना कॅल्शिीयम प्रदान करतात, तुम्हाला ज्युसर किंवा.

शारीरिक वैशिष्ट्ये :
फास्ट असतं यांच्या चालण्यात सहजता सोंदर्य दिसून येतं नाही, यांची उंची एवरेज असते, आणि रंगाने हे थोडे दबलेले असतात, यांची उपस्थीती विवाद निर्माण करु शकते, हे सामान्यपणे भडकू सणकी असल्याचे जाणवून येते, ते नेहमीत प्रफ्फूल्लीत, उर्जायुक्त, साधेभोळे दिसून येतात. यांना लाल रंगाचं आकर्शण जास्त आहे, फार वैचारीकतेशी संबधीत असलेल्या गोष्टींशी यांचा जास्त

सवयीः
एखादयाला हटवून त्याची जागा ते बळकावू शकतात,त्यांची लवकरत प्रगती होते पण त्या साठी त्यांना आपल्या जवळच्या व्यक्तींचा रोष ओढावून घ्यावा लागतो.याना मिळालेल्या जबाबदारीमूळे यांचा स्वार्थीपणा कमी होतो, हे पैसे वाचवण्या ऐवजी पैसे खर्च करण्यात माहीर असतात, हे खुपच कमी आपल्या पैशाचं नियोजन करतात.

स्वास्थ
हे उजवान शक्तीमान आणि ताकदवान असतात,यांना डोकं, पोट आणि किडणी संबधी आजार होण्याची शक्यता जास्त असते, या साठी त्यांना शरीराची विषेश काळजी घ्यावी लागते नाहीतर त्यांना मायग्रेन, अपचन, किडणीस्टोन होण्याची शक्यता असते, हे सगळं खुप जास्त तणावामूळे किंवा खाण्यापीण्याच्या चुकीच्या सवयीमूळे होउ शकतं, आतातायी स्वभावामूळे दुर्घटणेची संभावना यांच्या आयुष्यात अधीक असते, पण हे प्रसंगाला सामोरे जायला खुपच मजबूत
असत.

सौंदर्य
यांना लाल रंग सगळयात जास्त आवडतो, लालरंगाचा मेकअप लाल रंगाचे कपडे यांना नेहमीच
दिसते,जे कपडे इतरांवर सामान्य दिसतात तेच कपडे यांना मात्र शोभुन दिसतात, यांनी काही वेष परीधान केला तरी ते सुंदरच दिसतात.

वृषभ (Taurus)

संस्कृत नाव-: वृषभ
नावाचा आर्थ: बैल
प्रकार: पृथ्वी, स्थिर, नकारात्मक
स्वामी ग्रह: शुक्र
शुभ रंग: निळा आणि हिरवट निळा
शुभ वार: शुक्रवार, सोमवार

ह्या राशीत जन्मलेल्या व्यक्ती स्वतःच्या प्रयत्नांनी आणि कठोर परिश्रमांनी फळ मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. तसेच कोणताही विचार न करता एखाद्या कामाला स्वतःला जुंपून घेतात. ह्या राशीचे चिन्ह बैल असून राशीचक्रातील ही दुसरी रास आहे. ह्या व्यक्तींचे पाय नेहमी जमिनीवर रोवलेले असतात आणि त्यांना जेवढे पटते तेवढेच ते करतात.

ह्या व्यक्ती व्यवहारी, स्थिर बुद्धीच्या आणि विश्वासू असतात. समोर येणाऱ्या प्रसंगाला तोंड देत त्या सावकाश पण ठामपणे आणि सातत्याने स्वतःचे ध्येय साध्य करण्याच्या मार्गाने पुढे जात असतात. त्यांच्या बुद्धीचा स्थिरपणा, विश्वासूपणा आणि ठाम संकल्प ही त्यांची शक्तिस्थळे असतात. त्यांनी निवडलेल्या मार्गावरून त्यांना बाजूला ओढणे किंवा त्यांच्या अंतिम ध्येयावरून त्यांचे लक्ष हलवणे फार कठीण असते. आपले लक्ष्य गाठण्याचा त्यांचा संकल्प दृढ असतो आणि त्या लक्ष्यापर्यंत ते पोचतातच.
त्यांना कोणताही धोका पत्करायला भीती वाटते त्याचे मुख्य कारण असे आहे की त्यांना सुरक्षितता हवी असते. दुसरे कारण असे आहे की, ह्या व्यक्ती आळशी असतात. ह्याचाच अर्थ असा आहे की, ह्या व्यक्ती फक्त मळलेल्या वाटेवरून चालतात. हे जरी वाईट नसले तरी नव्या कामातली मजा त्यांना लुटता येत नाही.

नेहमी सुरक्षितता आवडणाऱ्या ह्या व्यक्ती अतिशय ठामपणे आपले नेहमीचे वातावरण, काम, घर आणि विचारांना धरून असतात. इतरांच्या दृष्टीने हा हट्टीपणा असू शकेल परंतु ह्यांच्या दृष्टीने स्थिर राहण्यासाठी आवश्यक असलेली अशी ती गोष्ट असते. त्यांचे मन कोणत्याही बदलाचा स्वीकार करत नाही. पण त्यामुळे ह्या व्यक्ती जे काही करतात त्या कामाच्या गुणवत्तेत कोणतीही कमतरता येत नाही. म्हणजेच ह्या व्यक्ती हट्टी आणि धीट असतात पण त्यांच्याइतका दृढसंकल्प असणारा इतर कोणीही मिळणे फारच कठीण असते. ह्या व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या दबावाखाली कधीच येत नाहीत. त्यांना शांतता हवी असते पण तरीही ते आपल्या मार्गावरून किंवा मतापासून मागे कधीच सरकत नाहीत.
ह्या व्यक्ती धैर्यवान आणि विश्वासू असतात पण कधी नाराज झाल्या तर मात्र त्यांच्यात संताप आणि क्रौर्य पाहायला मिळते. पण ह्यांचा राग शांत झाल्यानंतर मात्र त्या गौतम बुद्धासारख्या शांत होतात, जणू काही काहीच घडले नसावे.

ह्या व्यक्ती विचारी असतात आणि त्यांचे व्यक्तिमत्व विशेष प्रकारचे असते. ह्या व्यक्ती कलाकार किंवा संगीतज्ज्ञ असू शकतात. कला, संगीत, चांगले भोजन, शारीरिक सुख आणि भौतिक सुख-सुविधा अशा आयुष्यातील सगळ्याच चांगल्या क्षेत्रात त्यांना पृथ्वीवरच स्वर्ग मिळाल्याचे समाधान मिळते. ह्या व्यक्ती आपमतलबी नसतात पण भौतिक सुखे मिळावी अशी त्यांची इच्छा असते. त्यांचे आपल्या कुटुंबावर प्रेम असते आणि सगळी सुखे आपल्या प्रिय व्यक्तींनासुद्धा मिळावी अशी त्यांची इच्छा असते.
ह्या व्यक्ती विशेष व्यक्तिमत्वाच्या असतात, पण हट्टीपणा आणि आळशीपणा ही त्यांची दोन प्रमुख लक्षणे असतात आणि त्यामुळेच त्या व्यक्ती बऱ्याचदा अडचणीतही येतात. तसेच त्यांच्याशी काही व्यवहार करणे, त्यांच्या जोडीने काम करणे कठीण होऊन बसते. आपल्या आसपासची परिस्थिती, वस्तू बदलण्याचा ह्या व्यक्ती प्रयत्नही करत नाहीत आणि एकाच स्थितीत अडकून पडतात.
स्थिया किंवा कोणतेही बदल होऊ न देता राहण्याची त्यांची इच्छा पूर्ण करणारा सहचर / सहचरी त्यांना मिळणे आवश्यक असते.

हि राशी चक्राची दुसरी राशी आहे. वृषभ ह्या राशी चे प्रतिक आहे. वृषभ रास सत्ता आणि ताकतीचे प्रतिनिधित्व करते. राशीच्या प्रतीकला पाहून आपण मुळीच भ्रमित होऊ नका. ह्या राशी ची माणसे मृदू स्वभावाची आणि परोपकारी पण असतात. तुम्ही तो पर्यंतच विनम्र असता जो पर्यंत तुम्हाला कोणी डिवचत किवा उकसवत नाही. तुम्ही तुमच्या केलेल्या संकल्पा साठी पण ओळखले जाता. तुम्हाला तुमच्या लक्ष्या पासून कोणीही विचलित नाही करू शकत. तुम्ही तुमच्या आयुष्यात स्थिरता आणि साधेपणाला जास्त महत्व देता. म्हणून तुमच्या आजूबाजूची लोक तुम्हाला निरुत्साही समजतात. तुम्ही अनावश्यक जोखीम स्वीकारण्यास तयार होत नाही जर तुमची स्थिरता विचलित होत असेल तर. तुम्ही तुमच्या आरामाला खूप महत्व देता आणि तुम्ही भौतिक वादी पण आसू शकता पण तुमचा हाच गुण तुम्हाला इक व्यावहारिक दृष्टीकोन देतो. खरतर वास्तवात तुम्हाला बहिर्मुखी नाही म्हणता येणार, तरी हि तुम्ही एक चांगले मित्र होऊ शकता जो एक रक्षक आणि वाटाड्या ची चांगली भूमिका बाजावू शकतो.

स्वामी ग्रह शुक्र
आपला प्रमुख ग्रह शुक्र आहे जो आदर्श वादी आणि सौसारीक प्रकारच्या प्रेमात बघता येतो. प्रणय आणि सुंदरता बघताच तुमचे पाय घसरायला लागतात. जर तुम्ही इखादी सुंदर पेंटिंग किवा सुंदर कलाकृती बघितली तर तिची स्तुती केल्या शिवाय राहत नाही आणि नक्कीच हा शुक्राचा प्रभाव असतो. तुम्ही सौवेदनशील आणि सारल आहात आणि जगातली सुंदरता बघण्या साठी आपल्या कडे एक वेगळी नझर आहे. जेव्हा संबंध ची वेळ येते तेव्हा तुम्ही ते दीर्घ काळ कसे टिकतील ह्या कडे जास्त लक्ष देता आणि तुम्ही स्थायी आणि खुश खुशाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कारत. तुम्हाला शांती आणि सद्भाव जास्त प्रिय आहे आणि क्वचित तुम्ही आपल्या मर्यादा ओलांडता.

नववे स्थान : संपत्ती
दुसर्या सदनात जगाच्या सगळ्या गोष्टी येतात ज्या मूर्त किवा अमूर्त स्वरूपातल्या असल्या तरी तुमच्या साठी खूप महत्वाच्या असतात. निजी सप्पती आणि पैसा तर निश्चितच ह्या घरात येतात. संपत्ती आणि माणुसकी दोन्ही आपल्या साठी तितक्याच महत्वाच्या आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही विचार करता कि तुमच्या साठी सगळ्यात जास्त महत्वाचे काय आहे तर ते आहे आपले विचार मूल्य. आणि नक्कीच तुम्ही तुमच्या द्वितीय घरामुळे प्रभावित राहता.

तत्व : पृथ्वी
आपल्या राशीचे तत्व पृथ्वी आहे आणि तसेच पृथ्वीच्या अन्य लक्षणान प्रमाणे व्यवहारू पणा साठी तुम्ही प्रसिध्द आहात. तुम्ही सुध्दा तुमच्या दृष्टी कोनात व्यवहारू पण ठेवता. तुम्ही जीवनाचा सामना करण्यात विश्वास ठेवता कठीण प्रसंगी तुम्ही पाठ दाखवत नाही. आपला जीवनाच्या साठीचा व्यवहारूक दृष्टीकोन अन्य राशींना जे जे भावूक प्रकृतीचे आहेत त्यांना बळ प्रदान करतात.

वृषभ : शक्ति
जीवनाच्या प्रती आपला व्यवहारू दृष्टी कोन तुमचा मुख्य गुण आहे. आपल्या मध्ये मुख्यत्वे कही अन्य गुण आहेत ते म्हणज विश्वसनीयता, स्थिरता , वफादारी धैर्य आणि उदारता.

कमतरता
तुम्ही सगळ्यांवर अधिकार गाजवता हि तुमची सगळ्यात मोठी उणी बाजू आहे. मुख म्हणजे प्रेमाची बाब असेल तिथे खास  हे दिसून येते.

 जीवनशैली

वृषभ राशीच्या जातकांचा आहार :
थायरॉईड ग्रंथीचे कार्य नीट चालण्यासाठी उपयुक्त असेल असा आहार वृषभ राशीच्या जातकांनी घेणे त्यांना फायदेशीर असते. ह्यांच्या जेवणात आयोडीनयुक्त मीठ, दुधीभोपळा, फ्लॉवर, काकडी, मटार, बदाम यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. अधिक पिष्टमय, अधिक गोड आणि अधिक तेल असलेला म्हणजेच मेदयुक्त आहार ह्या व्यक्तींनी टाळणे श्रेयस्कर असते, कारण अशा आहाराने त्यांचे वजन वाढू शकते. न्याहारी म्हणून किंवा दुपारचे खाणे म्हणून ह्या व्यक्तींनी कडधान्ये खावी. ताकद येण्यासाठी त्यांना मांसयुक्त पदार्थ खाता येतील. चॉकलेट किंवा मिठाई खाणे आपण अचानक बंद करू नये अन्यथा आपल्याला साखरेची फारच कमतरता जाणवू शकते. परंतु ह्या पदार्थांचे आपल्या आहारातील प्रमाण थोडेतरी कमी करावे.

शारीरिक रचनेतील वैशिष्ट्ये :
त्यांचा चेहरा आनंदी, गुबगुबीत असून ओठ सुरेख असतात.  चेहरा लंबगोलाकार असतो. चेहऱ्याचा मध्यभाग पटकन लक्षात येण्याजोगा असतो. नाक गोल आणि जरासे मोठे असते. रंग गोरा आणि केस दाट व चमकदार असतात. शरीर प्रमाणबद्ध असते. आपण स्वतः कसे दिसतो याकडे त्यांचे फार लक्ष असते आणि त्यांची कपड्यांची निवड अतिशय छान असते. त्यांचे वागणे नम्र असते. एकंदरीत त्यांचे व्यक्तिमत्व आकर्षक असते आणि त्यांच्यातील दृढपणाची जाणीव इतरांना नेहमी होते.

सवयी :
ह्यांना सामान पसरून ठेवण्याची वाईट सवय असते. हे आळशी असतात आणि आपले सामान व्यवस्थित ठेवू शकत नाहीत. त्यांना सगळ्या वस्तू स्वतःपासून हातभर अंतरावर हव्या असतात. तसे असले की त्यांना सुरक्षित वाटते. पण खरेतर अशाने त्यांचा गोंधळ होतो आणि त्यांची गैरसोय होते. बिनदाराची कपाटे आणि साठवणीची साधी सोय त्यांच्यासाठी चांगली असते. त्यांना सगळ्या गोष्टींचा साठा करण्याची सवय असते पण पैशांची अनुपलब्धता हे त्यांच्या मनातील तणावाचे कारण असते.

स्वास्थ्य :
वृषभ राशीच्या जातकांत जन्मतःच भरपूर शारीरिक क्षमता असते. त्यामुळे लहानपणापासूनच आरोग्याबाबत त्यांच्या फारशा तक्रारी नसतात. पण ह्या व्यक्ती जसजशा वयाने मोठ्या होत जातील, तसतशा आहारविषयक सवयींमुळे जाड होत जातात. ह्यांचा गळा फारच संवेदनशील असतो आणि गळ्यात कफ दाटण्याची तक्रार ते बऱ्याचदा करतात. त्यांना हलकासा आहार घेण्याची आणि नियमित व्यायाम करण्याची आवश्यकता असते. जर त्यांना व्यायाम करणे नकोसे वाटत असले तर बागकाम किंवा तत्सम कामांची सवय त्यांनी लावून घ्यावी.

सौंदर्य :
त्यांची त्वचा अतिशय कोमल असते. त्यांना निळा रंग खुलून दिसतो. फुलांचे प्रिंट केलेले स्कार्फ त्यांना चांगले दिसतात. तसेच तजेलदार रंगांचे लिपस्टिक व नेलपॉलिश त्यांना चांगले दिसते. त्या व्यक्तींचे संवेदनशील व्यक्तित्व जांभळ्या, गुलाबी किंवा पिवळ्या रंगात फारच उठून दिसते. त्यांचे चालणे अतिशय सावध असते. कोणते कपडे घालावे ह्याबद्दल निर्णय घेण्यास त्यांना फारच वेळ लागतो. संध्याकाळी फिरायला जातानासुद्धा ह्या व्यक्ती फार विचारपूर्वक कपड्यांची निवड करतात. आपण नेहमी चांगलेच दिसावे असे त्यांना वाटते आणि त्यांच्या मनात नेहमी महाग कपड्यांचेच विचार येत असतात.

मिथुन (Gemini)

संस्कृत नाव : मिथुन
नावाचा अर्थ : जुळे
प्रकार : वायु, परिवर्तनशील,  नकारात्मक
स्वामि ग्रह : बुध
शुभ रंग : नारिंगी,   पिवळा, लिंबू ,
शुभ वार: बुधवार

मिथुन राशी चे लोक हे हजर जवाबी आणि स्फूर्ती वाले असतात. डबल चिन्ह प्रतीक असणारे हे लोक आकर्षक आणि मैत्री पूर्ण असतात. यांची जाणून घेणाची प्रवृत्ती आणि हुशारी या मुले हे लोक सामाजिक कार्यक्रमात  आणि मध्ये आकर्षणाचे केंद्र ठरतात. केवळ हे चांगले काम करणारे नसून चांगले ऐकणारे पण आहेत त्या मुळे नवीन काही शिकून  प्रतिक्रिया देऊ शकतात त्यामुळे  यांचे जीवन हे बोलणे ,माहिती जाणून घेणे ह्या गोष्टी मध्ये फिरत असते.

हे ज्या सवांद मध्ये उपलब्ध असतात  तेथे साधारण  गोष्टी  बोलल्या  जात नसून माहिती पूर्ण वार्तालाप असतो त्या मुले कायम याना नवीन सर्व घटनांची माहिती   लागते. यांचा साठी नाती हि खूप महत्वाची असतात. त्या मुळे हे आपल्या व्यस्त दिनचर्या मधून वेळ काडून वेग वेगळ्या क्षेत्रातील लोकांना भेटतात  ज्यातून नव नवीन मित्र भेटून आपल्या मित्रांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतात.

यांचा राशी चे प्रतीक जुडवा असल्या मुळे दुहेरी प्रदर्शन करतात. जसे कधी हे व्यवहारिक आहेत त्याच वेळी हे कल्पानात्मक आणि सर्जनशील होऊन जातात. परंतु अधिक वेळ हे ह्या विचारात  असतात कि कोणता  भाग प्रथम प्रतिक्रिया देईल . हे मुडी असतात. हे यांची ऊर्जा असते कि त्यांना लक्ष केंद्रित करण्या पासून थांबवते.

यांच्यात भरपूर जीवन शक्ती असते. विचारांनी भरपूर , मनमोहक , विसंगत, सनकी , तत्पर ह्या सर्व गुणाचे विरोधाभास एक बंडल आहे.  हे सर्व काही काम संपवणे जाणतात आणि कुठल्याही एका कले  मध्ये पारंगत असू शकतात. मिथुन राशी चे लोक हे अष्टपैलू असतात. जे विषय निवडतात आणि त्याचे भरपूर माहिती ठेवतात. पण त्यांची आवड निवड  कायम ह्यात राहत नसून बदलत असते. यांचा साठी  बुद्धि हि सर्व गोष्टी पेक्षा महत्वाची असते.

कायम हे कामाच्या विचारात गुंतलेले असतात. यांचे पूर्ण विचार हे नवीन विचारा सोबत या कुठल्याहि नवीन टीमचा हिस्सा बनून जातात. यांची सर्वात जास्त क्षमता हे त्यांचे मोकळे विचार आणि सर्वांशी  चांगले बोलणे हि ह्यांची कला आहे. ह्याचा डोक्यात धोकादायक विचार येत असतात. परंतु ज्या वेळी यांचा करियर विषयी गोष्टी होतात त्या वेळी यांचा निर्णय घेण्याचा क्षमते वर प्रश्न निर्माण होतात आणि जर ते लवकर सोडवले गेले नाही तर हे विचलित होऊ लागतात.

मिथुन राशी सोबत प्रणय करणे , मजेशीर साहसी आणि मनोरंजक, होऊ शकते. पण चंचल,आणि बेजाबदार वागण्या मुळे भरपूर जणांचे मन दुखावू शकते. मिथून राशी चे लोक हे  खूप प्रेमळ हि असतात.

आपल्या राशीचा चिन्ह हे जुळे आहे जे तुमच्या प्रकृती मध्ये असणारे उत दर्शवते . आपल्या व्यवहारात असणारी विसंगती तुम्हाला दुसऱ्यांपासून वेगळं ठेवते . उदाहरणार्थ असं कि एखाद्या दिवशी जर आपण एखाद्या गोष्टीला आवड दाखवली तर होऊ शकत कि दुसऱ्या वेळेस दुसरी गोष्ट असू शकते . एकाच वेळेस तुम्हाला प्रेम आणि तिरस्कार यांना अनुभवू शकता . खरतर , कधी कधी तुमच्या साठी या दोघं भावनांमध्ये फरक करणं कठीण होऊन जात . हे फक्त तुम्हालाच गोंधळात नाही टाकत तर पण तुमच्या आजूबाजूला राहणारे पण गोंधळून जातात . हे तुमच्या निर्णयांना पण प्रभावित करतात . आणि आपण शेवटी तुमच्या शत्रूंच्या हितचिंतक सारखा विचार करू लागतात . तरी आपल्याला अंतदृष्टी भेट म्हणून मिळाली आहे . असं असू शकत कि या बद्दल तुम्हाला काही माहिती नसेल . पण जेव्हा तुम्हाला या बद्दल माहित होईल तेव्हा तुम्ही याचा दुरुपयोग करू शकतात . आपण एक चांगले वार्ता देणारे , उत्कृष्ठ वक्तृत्व करणारे आणि मजेदार असू शकतात त्यामुळे तुमचे चांगले मित्र बनू शकतात .

स्वामी ग्रह : बुध
बुध हा सूर्याजवळचा एक ग्रह आहे . हे ज्या गती ने प्रवास करतात त्याची तुलना तुमच्या विचारांशी केली जाऊ शकते . हे आपल्याला वक्तृत्व च्या मागे असणारे कौशल्य ची शक्ती आणि भाषेचे चातुर्य याची क्षमता प्रदान करतात . तरी बुध चा प्रभाव तुमच्या मनाला अस्वस्थ आणि चपळ बनवत . हे आपल्याला गोष्टी करणार आणि ऐकणार तर बनवताच पण काम करायला उस्फुर्त नाही करत

नववे स्थान : संवाद
तिसरे घर हे तुमचे संवाद कौशल्य आणि त्या संभंधित असणाऱ्या सगळ्या पैलूंना प्रभावित करत . हे तुमच्या जवळपास चा परिसर जस कि तुमचा परिवार , जवळचे मित्र यांच्याशी बोलण्याला जबाबदार असतो . हा एक पर्यटन चा पण सूचक आहे मग तो सरकारी असो नाहीतर खाजगी . .

तत्व : वायु

मिथुन एक प्रमुख राशी आहे वायू तत्वात असणारा सतत प्रवाहाला ते दर्शवतात . वायू नेहमी दिशा बदलवत राहतो हा गुण तुमच्या अस्थिरतेला समजावतो . खरंतर याचा सकारात्मक वापर केला जाऊ शकतो आणि वास्तवात तुम्ही ते कधी कधी करतात . या वरून असं कळून येत कि तुम्ही कोणत्यापन समस्यांबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारे विचार करू शकतात . तुम्ही खूप सहजपणे कंटाळू शकतात जे कि तुमच्या लक्ष केंद्रित करण्याच्या क्षमतेला प्रभावित करतात .

शक्तिः
हे राशी चक्र मधील सगळ्यात उत्साही चिन्ह आहे . तुम्ही हुशार आणि जुळवून घेणारे आहे . हास्य आणि बुद्धी ची आपली भावना सकारात्मक असते आणि आपण एखाद्या पार्टी साठी खूप उपयुक्त मनुष्य आहे.

कमतरता :
तुमची सगळ्यात मोठी कमजोरी हि तुमची विसंगती आहे . लोकांना तुम्हाला समजण्यासाठी हे खूप अडचणी निर्माण करतात . तुम्ही तुमच्या प्रेम संबंधांमध्ये पण अडचणी निर्माण करू शकतात .

जीवनशैली

मिथुन राशीच्या जातकांचा आहार:
यांना अशा खाद्य पदार्थांची गरज असते कि जे त्यांच्या फुफुस आणि स्नायूंना निरोगी ठेवेल . पालक ,टमाटे,संत्री ,हिरवी भाजी पाला ,आलुबुखार, किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती, नारळ आणि गहू त्यांना चांगले आहेत. त्यांना अशा चहाच्या पानांत किंवा कॉफीच्या बियांत असणारे उत्तेजक द्रव्य असलेली पेये म्हणून चहा घेणारे आणि कार्बोनेट  पेय पासून दूर राहावे  | तसेच धूम्रपान पासून हि दूर राहा  . डोके आणि स्नायू तंत्राचा लागतात काम करण्यासाठी चांगला पौष्टीक आहाराची गरज असते. जे ओमेगा -३ फॅटी ऍसिडस् , मासे आणि शिंगाडा यामध्ये आढळते.

शारीरिक रचनेतील वैशिष्ट्ये:
मिथुन राशीचे लोक सरासरी उंच असतात . शरीर सडपातळ आणि रंग हा मध्यम असतो. याचे तेजस्वी डोळे ,हलके केस, पातळ नाक,नुकुली हनुवटी ,आणि लांब हात असतात . यांचे व्यक्तिमत्व असे असते कि  परिस्थिती नियंत्रणात आणि आरामात हाताळू शकतात. पण हे परिस्थिती नुसार कुठले हि काम हाताळू शकतात. हे  कुठलीही गोष्ट स्पष्ट पाने बोलतात. यांचे मांसपेशी कोमल आणि पातळ असतात. आणि हाथ पाय लांब असतात. यांची उपस्थिती हि सुंदरता आणि तेजस्वी पानाची छाप सोडते. हे नियंत्रित आणि शांत राहणे पसंद करतात.

सवयी :
जास्त क्रियाशील मिथुन राशीचे लोक हे नख चावण्याची सवय लावून घेतात . हि सवय त्यांच्या स्वतःच्या प्रति असलेली उत्सुकता दर्शवते . असे काम जे त्याच्या बोटांना व्यस्त ठेवतात जसे कि शिवणकाम विणकाम किंवा कीबोर्ड यांना उपयुक्त ठरू शकते . नेहमी नेहमी मेनिक्युअर करून हे त्यांच्या सवयी पासून सुटका मिळवू शकतात . ते त्यांचा कदाचित थोडाच वेळ वित्त व्यवस्थापनाला लावत असतील आणि जेव्हा हे वेळेवर बिल भरू शकत नाही त्यामुळे ते तणावात येतात .

स्वास्थ्य :
मिथुन राशीचे लोक  अतिक्रियाशील असतात आणि सहजपणे उत्तेजना आणि निद्रानाश चे शिकार होतात . यांनी त्यांच्या खाण्या पिण्या कडे आणि झोपेवर लक्ष दिल पाहिजे . लहानपणी ते स्वास संबंधी म्हणजेच अस्थमा इत्यादी समस्यांशी ग्रस्त होऊ शकतात . मोठे झाल्यावर यांना फ्लू किंवा व्हायरल इन्फेकशन होऊ शकत . यांच्या हातापायात पण अस्वस्थता जाणवेल . त्यामुळे यांनी नियमित व्यायाम केला पाहिजे . हे लोक खुप नाजूक असतात पण यांना मोठा आजार नाही होत . हे लोक नेहमी अति उत्तेजित होतात त्यामुळे ते नर्वसनेस चे शिकार होतात आणि हे त्यांचं तणावाचं कारण बनत .

सौंदर्य :
यांना पिवळा आणि नारंगी रंग जास्त चांगला दिसतो . यांचं डोळ्यांचं सौंदर्य मस्कारा लावल्याने जास्त वाढते . चॉकलेटी रंगाची लिप्स्टीक यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकर्षक बनवते . मिनी स्कर्ट आणि स्लिव्हलेस टॉप यांना चांगले दिसतात . कोणता पण आऊटफिट घालण्याचा पहिले ते खूप कपडे घालून बघतात आणि नंतर एक वेगळच निवडतात . पण हे जे पण घालतात ते एकदम स्टाईल ने घालतात.

कर्क (Cancer)

संस्कृत नाव : कर्क
नावाचा अर्थ : खेकडा.
प्रकार : पाणी, मूलभूत नकारात्मक.
स्वामि ग्रह : चंद्र
शुभ रंग : नारंगी.
शुभ वार: सोमवार, गुरुवार.
अधिक जाणून घ्या:- कर्क

कर्क राशीचा प्रतीक खेकडा आहे. आपण फार तापट आहात, परंतु आपण बाहेरून चिलखत सारखे अतिशय कठोर दिसतात, पण आतून अतिशय मऊ आणि संवेदनशील आहात. इतरांचे असह्य असे कठोर शब्द तुमच्या मनाला सहजपणे चटका लावू शकता. आपण अनेकदा नैराश्याने ग्रस्त असतात. आपण आपल्या कुटुंबातील सदस्य आणि जवळचे मित्र यांच्या जवळ शांतता शोधत असतात, पण आपल्या लवकरच लक्षात येते कि ते आपल्याला फक्त तात्पुरता आनंद प्रदान करतात.  आपण उच्च, सार्वकालिक आनंद मायावय मार्गाने  मिळवू शकता. आपण वेगवेगळ्या मन: स्थितिने  कायम ग्रस्त असतात. आणि आपण लवकरच स्वतःवरचा संयम गमावून बसता जो इतरांना हीन वाटू शकतो. आपण भूतकाळातल्या गोष्टीने इतके प्रभावित असतात कि ते आपल्या मनातून लवकर निघत नाही. ज्यामुळे ते आपल्याल्या भविष्यातील उद्देश पूर्ण करण्यात प्रतिबंधित करत असतात. तुमच्यात एक विसंगती आहे, तुम्ही हुशार आणि नि: स्वाथी एकाच वेळेस राहू शकतात. आपल्याला विनोद बुद्धीचा वरदान मिळाला आहे, आपण आपल्या गोष्टीतून मित्रांना खदखदून हसवू शकतात. आपण कुटुंबीक स्वभावाचे व्यक्ती आहात , आणि आपलं कुटुंब आपल्याला जगात सर्वात महत्वाचे आहे.

स्वामी ग्रह : चंद्र
चंद्राची कोर कायम कमी किंवा वाढत असते. ती कधीच सलग दोन रात्री सारखी राहत नाही. तो एक महिन्यात पृथ्वीला सुमारे एक वेळा चौफेर वेढा लावतो. महिलांचे मासिक चक्र चंद्राच्या गती शी संबंधित आहे , चंद्र प्रमुख ग्रह आहे . चंद्राच्या खोली चा आपल्या भावनांवर परिणाम नितांत प्रभाव पडत असतो. चंद्र आपल्या मूलभूत गरज्यांचा प्रतीक आहे  आणि आपण इतरांशी कसा संवाद साधतो हे तो नियंत्रित करतो.

नववे स्थान : घर आणि कुटुंब
जे लोक कर्क राशी मध्ये जन्माला येतात ते लोग खूप कौटुंबिक असतात , ते आपलं एक मोठी कुटुंब तयार करतात. आपल्यात आई सारखे गुण असतात , कारण चौथा घर आई संबंधित असतो. आपल्याला इतरांचे शिक्षण , संगोपन करन्याची आवड असते. आणि ज्यांनी आपल्याला लहानपणी एक मूल म्हणून प्रेम केलं मग ते कुटुंब सदस्य किंवा नातेवाईक किंवा शेजारी कोणी हि असू द्या आपण कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या शी असलेली ओढ गमावत नाही. हे देखील मनातल्या मनातील सुप्त भावनांचे  वर्णन दर्शवितो , कि बालपणीची आठवण आपल्याला इतकी प्रभावित कशी करू शकते.

तत्व : पाणी
कर्क राशी पाणी तत्वतील एक अग्रगण्य सदस्य आहे. हि राशी ज्योतिष शाश्त्रामध्ये पाण्याच्या भावना चे प्रतिनिधित्व करते , म्हणून आपल्या भावना पाण्याच्या लहरीं प्रमाणे आहेत कधी तलावातील शांत पाण्या प्रमाणे तर कधी उथळ समद्रातील भायवाय लाटे प्रमाणे. पाण्याचा प्रवाह देखील तुमच्या बदलत्या मन: स्थिती स्वरूप वर्णन करतो. समुद्रातील  भरतीचा स्तर किंवा ओहोटीचा स्तर हा चंद्रा मुळे होतो , आणि तो आपल्या स्वभावावर पण त्याचा परिणाम दाखवतो. आपल्या भावना कधी कधी नदी सारख्या सहजतेने प्रवाह करतात  आणि कधी एक तलावातील पाण्या प्रमाणे शांत असतात , पण त्या नेहमी गंभीर असतात.

शक्ति
इतरांचे संगोपन करण्याची  क्षमता हि आपली सर्वात मोठी ताकत आहे. विश्वसनीयता, जुळवून घेण्याची क्षमता , सहानुभूती आणि प्रतिसाद हे आपले इतर मजबूत गुण आहेत.

कमतरता :
मनमर्जी करणे, मस्ती करणे  आणि स्वार्थीपणा ह्या आपल्या स्वभावातील काही कमजोरी आहेत. भूतकाळात गेलेले दिवस , भविष्यात परत येण्याची भीती आपल्याला जास्त कमजोर बनवत असते.

जीवनशैली

कर्क राशीच्या जातकांचा आहारः
त्यांना पोट आणि पचन संबंधित समस्या असू शकतात. त्यांनी असे अन्न घ्यायला हवे ज्यात भरपूर फायबर असेल आणि त्यांनी अधिक मात्रे मध्ये पाणी घेणे आवश्यक आहे. फळे आणि भाज्या जश्या कि  काकडी, भोपळा, कोबी, शलजम, कोशिंबीर, मशरूम ह्या आहार म्हणून  चांगल्या राहतील. यांनी भरपूर पाणी प्यायला हवं पण त्याच सोबत त्यांनी दारू पासून दूर राहायला हवं. यांनी खातांना टीव्ही समोर बसने टाळायला हवे , किंवा जेव्हा मूड खराब असेल तेव्हा जेवण करणे टाळायला हवे. जेवण करण्याच्या वेळी त्यांनी सुगम संगीत एकायला हवे ज्याने त्यांना अन्न पचन क्रिये मध्ये मदत होईल. जेवण करण्याच्या वेळी यांनी वेळ आणि जागा ह्या दोन्ही बाबींचा सुद्धा विचार करायला हवा.

शारीरिक रचनेतील वैशिष्ट्ये :
यांची शारीरिक रचना गोल असते , आणि मध्यम वयात येत असताना ते जाड होत जातात. त्यांच्या केसांचा रंग काळा असतो पण ते फार दाट नसतात. नाक लहान आणि कपाळ मोठं असते , डोळे पूर्ण आणि खोल असतात , हनुवटी गोल आणि वर्ण गोरा असतो. त्यांची उंची सरासरी पेक्षा कमी असते. त्यांचा स्वभाव मऊ आणि प्रेमळ असतो. त्यांच्या उपस्थितीत विश्वास आणि संरक्षणात्मक असते .

सवयी :
त्यांच्यात एक कमजोरी आहे ती अशी कि ते कायम आपल्या मूल्यांसोबत वागतात , त्यामुळे त्यांना त्यातून बाहेर येणे खूप कठीण होते. यांना गोड खूप आवडत आणि हे मिठाई , आईस्क्रीम खूप खातात. ज्यामुळे यांचा लठ्ठपणा वाढतो आणि यांना मधुमेह चा धोका पण राहतो. साखर मुक्त च्युंगम किंवा सुकामेवा यांचे चर्वण यांच्यासाठी चांगले आहे. त्यांना हे चांगले ठाऊक आहे कि खराब वेळेसाठी पैसे कसे बचत केले पाहिजे ,  आणि हे आपला बजेट आश्या प्रकारे बनवतात कि जास्तीत जास्त पैसे बचत झाले पाहिजे.

स्वास्थ्य :
कर्क राशीच्या व्यक्तिंचे आरोग्य नेहमी चांगले असते , कारण ते जास्त काम करत नाही. त्यामुळेच त्यांचे वजन वाढण्याची शक्यता कायम जास्त असते आणि विशेषतः तेव्हा जेव्हा यांच काम एकाजागी बसून असते. यांनी बॅटमिंटन खेळायला हवे किंवा लांब दूर पायी जायला हवे. हे फारच संवेदनशील असतात आणि यांचा मूड पण फार वारंवार बदलत राहतो जो यांच्या उतेजनेचे कारण बनतो. यांचा मूड खराब करणे इतरांसाठी फारच सोपे असते. त्यांनी प्रत्येक परिस्थिती मध्ये अप्रभावित राहायला शिकायाला हवे. ह्या दिशेने टाकलेले लहानसे पाऊल सुद्धा त्यांच्या आरोग्याला खराब होण्यापासून वाचवू शकते.

सौंदर्य :
त्यांना आपलं शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी कायम कसरत करायला हवी. रंग म्हणून चांदी त्यांना योग्य आहे. एक छान तपकिरी रंगाची लिप्सटिक त्यांच्या त्वचेच्या रंगाला चांगली दिसते. गुलाबी रंगाची नखे पोलिश आणि मोत्यांचा हार त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भावनिक पैलू उघड करतो. ते जुन्या प्रकारचे कपड्याना प्राधान्य देतात. हे शक्यतो मूड नुसार कपडे परिधान करतात. जेव्हा उदासीन असतात तेव्हा निळा किंवा हिरवा रंग , उत्साही असतात तेव्हा लाल रंग आणि जेव्हा आशावादी असतात तेव्हा नांरगी रंग.  हे नेहमी नीटनेटके व्यवस्थित कपडे परिधान करतात , जरी ते कपडे महाग नसले तरी.  चांगले आणि वेगळे कपडे परिधान करणे हि यांची ओळख असते.

सिंह (Leo)

संस्कृत नाव : सिंह
नावाचा अर्थ : सिंह .
प्रकार: अग्नी स्थिर सकारात्मक
स्वामी ग्रह : सूर्य .
शुभ रंग : सोनेरी ,नारंगी ,पांढरा ,लाल .
 शुभ दिवस : रविवार .

सिंह राशी – राशी चक्रात पुरुषत्वाने भरलेले चिन्ह आहे आणि सिंह या राशीचे प्रतीक आहे . तुम्ही शक्ती आणि गौरव पसरवित असतात .तुम्ही जन्मतः नेता असून सामाजिक कार्यासाठी लोकांसोबत उभे राहतात .खरेतर तुम्ही अति उत्साहामध्ये कारवाई करण्यासाठी उत्सुक असतात. प्रेम आणि प्रशंसेच्या इच्छेने प्रेरित राहतात .तुमच्यामध्ये गुप्त शक्ती भरलेल्या असल्यामुळे तुम्ही तुमच्या शिकारीला फक्त पाहून बोलावू शकतात . तुम्ही खूप महत्वाकांक्षी आणि तुम्ही तुमच्या  निवडलेल्या क्षेत्रात खूप वरपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करतात . समारंभ करण्याची आवड असल्यामुळे तुम्ही  लक्ष केंद्रित करून ते करण्याची आवड ठेवतात . तुम्ही खूप भावुक होऊ शकतात आणि कोणाची हलकी टीकाही सहन करू शकत नाही .विडंबना हि आहे कि तुम्ही कधी-कधी अभिमानी होऊन जातात आणि लोकांचा मनाला इजा पोहचवू शकतात . खरेतर तुम्ही हळव्या मनाचे आहात आणि दुसऱ्यांना त्यांच्या अडचणींमधून बाहेर काढण्यात तुम्ही मदद करण्यासाठी कोणतीही हद्द ओंडालू शकतात . नात्यांमध्ये मोकळेपणाने समजुत काढू शकत नाही .तुम्ही एक काळजी घेणारे सोबती सिद्ध होऊ शकतात . तुम्ही सुंदर लोकांकडे आकर्षित होतात आणि सुंदर लोकांची स्तुती करतात .

स्वामी ग्रह : सूर्य
तुमचा प्रमुख ग्रह सूर्य असून , जो आपल्या सौरमालेचा मुख्य आहे. सूर्य हा केंद्रस्थानी असून इतर ग्रह हे त्याचा सभोवताली फिरत असतात . सूर्यापासूनच सर्व ग्रह प्रकाशित होतात आणि सूर्य हा सर्व ग्रहांचा ऊर्जेचा मुख्य स्रोत आहे . जोतिष शास्त्रानुसार सूर्य आपल्या इच्छेचे प्रतिनिधीत्व करत असतो . हा इंधनाप्रमाणे आपल्या व्यक्तिगत इच्छांना आग लावत असतो आणि आपल्याला जीवन जगण्यासाठी कारणीभूत असतो . सूर्य हा आपला मुख्य ग्रह असल्याने आपल्याला जाणीव होते कि, आपण जगामध्ये जीवनाचे पोषण करत असतो ,परंतु त्याचबरोबर निसर्गाला हानी पोहचवण्याची शक्ती त्यात  असते .

नववे स्थान : प्रवास
पाचवे स्थान सरळ मुलांविषयी दाखवीत आहे . त्यामुळे तुम्ही एखाद्या मुलासारखे स्वभाव आणि भावना व्यक्त करत असतात . हा पाचवा स्थानाचा प्रभाव असू शकतो एवढेच नाही तर ,जेव्हा तुम्ही मोठे होतात त्याचा परिणाम तुमच्या स्वभावाला प्रभावित करतो आणि याचा खूप चांगला प्रभाव आपल्याला दिसून येतो . जेव्हा तुम्ही मुलांसोबत लहान मुलासारखे खेळतात . खरोखर सर्व स्वतः अभिव्यक्ती आणि रचनात्मकता ह्या क्षेत्रामध्ये पुढे जातात . त्याव्यतिरिक्त हे स्थान प्रेम करणाऱ्यांसाठी खूप चांगले आहे . पाचव्या स्थानाला आनंदाचे घरही म्हणता येईल .

तत्व : अग्नी
सिंह राशीचे स्वामी आणि ऊर्जेचे तुमचे मूळ तत्व अग्नी आहे आणि तुम्ही तुमची ऊर्जा आणि उत्साही स्वभावामुळे ओळखले जातात . तुमची ऊर्जा वेळेनुसार कमी होत नाही .तुमची  ऊर्जा संक्रामक  होत असते आणि इतरांनाही तुम्ही तुमच्या ऊर्जेने प्रेरित  करत असतात . खरेतर , अग्नीप्रमाणे तुम्ही तुमची पुढे जाण्याची योजना करत नसतात . तुम्ही तुमचे कार्य अप्रत्यक्षपणे करत असतात . तुमच्यात बळकट नेतृत्वाचे गुण आहेत आणि त्यामुळे तुम्ही नेतृत्वाचे स्वाभाविक दावेदार आहेत . तुम्ही अग्नी प्रमाणे तीव्र आहेत आणि कधीही तृप्त होत नाहीत.

शक्ति
तुमची सर्वात मोठी ताकद तुमचा आत्मविश्वास आहे आणि ही अशी शक्ती आहे जी तुमच्या उपस्थितीत दुसऱ्यांनाही दृढ शक्ती देत असते . दृढ संकल्प , सहानुभूती ,निष्ठा आणि प्रेरणा यांचा मोठा स्रोत असून इतर सकारात्मक गुण आहेत .

कमतरता
तुमचे चरित्राचे काही नकारात्मक लक्षण आहेत अनेकदा प्रशंसा मिळविण्यासाठी तुम्ही अशा लोकांमध्ये अडकतात जे तुम्हाला नुकसान पोहचवू शकतात . तुम्ही टीका सहन करू शकत नाही . दबंग ,नाटकी आणि खूप जिद्दी असणे तुमची इतर नकारात्मक गुण आहे.

जीवनशैली

सिंह राशीच्या जातकांचा आहार:
सिंह राशीच्या व्यक्तींना कार्बोहायट्रेट युक्त अन्नपदार्थ खायला आवडतात . अंड्याचा पिवळा बलक ,अंजिर ,निंबू ,नारळ ,अळू ,हिरव्या भाज्या ,सूर्यफुलाच्या बिया आणि सफरचंद इत्यादी यांच्यासाठी उपयुक्त पदार्थ आहेत . मध आणि मांस यांच्यासाठी गरजेचे आहे .यांनी लोहाची पूर्ती भरून काढण्यासाठी हिरव्या भाज्या खाणे फायद्याचे आहेत . बकरीच्या दूधत प्रथिने असतात आणि रोज जर हे दूध आहारात घेतले तर त्यामुळे आपले शरीर मजबूत होते .. यांनी ह्रदयाला निरोगी ठेवणारे अन्नपदार्थ घ्यायला हवेत ,जसे जामुन , ओटीचे पीठ आणि तांबूस पिवळ्या रंगाचा मासा इत्यादी हि खाल्ले पाहिजेत .

सवयी :
अति उदार सिंह राशीचा व्यक्ती गुणवान तर असतातच, पण हे न सुधारणारे गर्विष्ठ हि असतात . हे समजून घेता येईल कि,आकर्षण ,क्रियात्मकता आणि हजरजबाबीपणाने परिपूर्ण व्यक्तींना दिखाव्याची इच्छा तर असतेच .पण हे जास्त प्रमाणात झाले तर आजूबाजूचे लोक प्रभावित होत असतात .
यांनी आपल्या आजूबाजूच्या लोकांची प्रशंसा करून आपले व्यवहार सांभाळायला पाहिजेत . जेव्हा पैशांचा विषय असतो,तेव्हा हे खर्च करण्यावर विश्वास ठेवतात . पण पैसे यांना उधार घेण्याचा तिरस्कार आहे. हे आपले बजेट व्यवस्थापन करून घेतात .

स्वास्थ्य :
यांना पाठ आणि पाठीच्या कण्याशी संबंधित समस्या होऊ शकतात . तसे तर हे दिखाव्यासाठी मजबूत दिसतात . यांना त्यांच्या उठण्या – बसण्याचा पद्धतींची विशेष काळजी घ्यायला हवी , विशेषतः किशोरावस्था आणि युवावस्था यामध्ये किंवा यांचा पाठीच्या कण्याच्या हाडांमध्ये खूप त्रास होऊ शकतो . यांच्या ह्रदयात आणि डोळ्यांमध्ये हि समस्या येऊ शकतात . जास्त धोका ह्रदयाशी संबंधित होऊ शकतो हे जास्त धोकेदायक तेव्हा होऊ शकेल जेव्हा हे जास्त तणावामध्ये असतील . शांत राहण्यासाठी यांनी योग आणि प्राणायम करण्याची गरज आहे .

सौंदर्य :
नारंगी आणि सोनेरी रंग ह्या राशीसाठी उपयोगी रंग आहेत . हे नेहमी लक्ष केंद्रित करण्याच्या प्रयत्नात असतात . सोनेरी मस्कारा यांच्या डोळ्यांची शोभा वाढवीत असतात . गर्द निळा ,सोनेरी किंवा लाल नेलं पोलिश यांच्या संवेदनशीलतेला वाढवत असतात आणि नेतृत्वाचे गुण वाढवत असतात चमकणारे कपडे यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावतो . यांना गर्द ,भडक आणि चमकणारे रंग आवडत असतात . हे आपल्या कपड्यांद्वारा आपली उपस्थिती दाखवू इच्छितात .

कन्या (Virgo)

संस्कृत नाव : कन्या.
नावाचा अर्थ : कन्या.
प्रकार : पृथ्वी, परिवर्तनशील,  नकारात्मक
स्वामीग्रह : बुध
शुभ रंग: नारिंगी, पांढरा, राखाडी, पिवळा, अळंबी.
शुभ वार: बुधवार

राशी चक्रातले सहावे चिन्ह कन्या आहे. ते खूप मेहनती असतात. त्यांना काम करायला आणि त्याचे व्यवस्थापन करायला आवडते. त्यांच्या गंभीर असल्या कारणाने ते नेहमी मजेचे  बनतात. पण ते कोणत्याच गोष्टीचे वाईट वाटून घेत नाहीत लोक त्यांच्या बद्दल काय विचार करतात त्याचा ते विचार नाही करत,आणि दुसऱ्यांच्या मदतीवर  आपले  लक्ष केंद्रित करतात.

कन्या राशीचे लोक मेहनती असतात आणि प्रत्येक कामाचे निरीक्षक स्वतः करू इच्छितात. हे कुशल आणि व्यवहारिक व्यक्ती आपल्या कामाच्या ठिकाणी स्वतःला कुशल कर्मचारी म्हणून सिद्ध करतात. कारण त्यांच्या नजरेतून काही सुटत नाही. त्यांच्या आस पास राहिल्याने कर्तव्यपरायणता आपोआप वातावरणात पसरून जाते. संतुलित आणि निपक्ष  कन्या राशीचे लोक अनावश्यक कारणाने भावनांमध्ये नाही वाहत मग समोर कुठलीपण परिस्थिती आलीतरी ते स्वतःला शांत राखण्यात यशस्वी  होतात. पण  जर सर्वश्रेष्ठ  प्रयत्ना नंतर पण ते यशस्वी नाही झाले  तर ते नाराज होतात.

आपल्या  कामात अति सावधान असलेले कन्या राशीचे लोक शांत,सुव्यवस्थित आणि स्वतः मध्ये राहणारे असतात. पण कधी तरीच ते आव्हान स्वीकारण्या पासून दूर पळतात उलट खूप मेहनत आणि शांत संकल्पा सोबत ते स्वतःला सिद्ध करून दाखवतात. आणि ते आपले प्राविण्य आणि लहानातली लहान गोष्टीवर लक्षत ठेवून यशस्वी होतात. ते संयमहीन नाही होत उलट इमानदार आणि स्पष्टवादी  प्राणी भांडणात तेव्हाच पडतात जेव्हा कोटी त्यांच्या विरोध करतो. म्हणून हेच एक कारण आहे कि शेवटी लोक त्यांचे शतृ  बनतात.

जलद ,शारेरिक आणि मानसिक रूपाने ऊर्जेचे स्रोत असलेले कन्या राशीचे लोक तीव्र  बुद्धीचे असतात, म्हणून हेच एक कारण आहे कि हे लोक खूप काही करू पाहतात.  ते उत्तम वक्ते असतात आणि अधिक लाभ घेण्यासाठी ते आपल्या मानसिक तीक्ष्णतेचा वापर करतात.खूपवेळा त्यांना शंका  असतो. ते मेहनती आणि सावधानीने विश्लेषण करणारे असतात. पण खूप वेळा त्यांचा आग्रह त्यांच्या स्पष्ट विचारात  येतो. ते लोक विश्वास करणारे  विनम्र आणि सहज पण असतात. ते भौतिक संपत्तीचे सुद्धा माझे घेतात. यांची सर्वात  मोठी ताकद व्यवहारिकता  तीक्ष्ण बुद्धी आणि सेवा करण्याची इच्छा आहे. हे उत्कृष्ट संवेदनशील आणि विश्लेषणात्मक असतात. घाबरटपणा  मुळे  ते नेहमी मंदी  चे शिकार होतात. यांच्यातल्या बहुतेकांना मनोवैज्ञानिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. ते जन्मतः चिंता करणारे मानले जातात. नेहमी पूर्णत्वाची आवड ठेवणारे कन्या राशीचे लोक जर काही कमी राहिली तर लगेच निराश होतात. याना दुःख या गोष्टीचे असते कि ते दुसऱ्याची कमतरता नजरअंदाज नाही करू शकत. आपले घर आणि आसपासच्या  जागेतील स्वच्छतेबद्दलचा ध्यास बघून यांचा साथीदार क्रोधीत होऊ शकतो. जे कन्या राशीच्या मानकावर खरे नाही उतरू शकत.

कन्या राशीचे प्रतीक एक कुमारिका आहे. तिच्यातून पावित्र्य दर्शवले जाते. आपण क्वचित प्रसंगी ढोंगीपणे वागुं शकता पण असे नेहमी होत नाही. तुमच्यात चांगले आणि वाईट ओळखण्याची शक्ती आहे. चांगल्या वाईटातील फरक आपण समजू शकता. आपल्या मध्ये एक अलौकिक क्षमता आहे. तिच्या साहाय्याने इतरांच्या मनातील वाईट उद्देश आपण समजून घेऊ शकता. तसेच ह्याच क्षमतेच्या आधारे आपण दूरदर्शीपणे व्यवहार करता.  आपण तसे निष्क्रिय असता परंतु वेळ पडल्यास आपण भरपूर जोशाने व उत्साहाने काम करता. साफसफाई बद्दल आपण काहीवेळा लहरीपणे वागता आणि आपली ही वृत्ती इतरांना त्रासदायक ठरू शकते. आपण बुद्धिमान असलात तरी दैनंदिन कामात आपण गोंधळून जाता.  आपण इतरांशी फारसे मोकळेपणाने बोलणारे, उघडपणाने वागणारे नसलात तरीही नवीन ओळखी करून घेणे आपल्याला चांगले जमते. आपल्या मनात खोलवर भिनलेल्या  जबाबदारीच्या जाणीवेमुळे आपल्या मनात खूप ताण निर्माण होतो. आपण भावुक असू शकता, पण आपल्या भावना कधीही उघडपणे दाखवत नाही आणि त्या स्वतःच्या मनात कोंडून ठेवता.  आपण बऱ्याच वेळा इतरांवर टीका करता, त्यामुळे इतर लोकांशी आपले वाद होऊ शकतात. आपल्याला स्वच्छता अतिशय आवडते, त्यामुळे आपल्या आसपासचा परिसर नेहमी स्वच्छ असतो.

स्वामीग्रह : बुध
बुध हा ग्रह आपल्या राशीचा स्वामी असून तो केवळ आपल्या विचारांचे प्रतीक नसून आपण ते विचार कसे व्यक्त करता त्याचेही प्रतीक आहे.  हा ग्रह भाषेच्या ज्ञानासाठी उपयोगी आहे. हा ग्रह इतर सर्व ग्रहांच्या तुलनेत सूर्याभोवती सर्वात जास्त वेगाने प्रदक्षिणा घालतो. बुध हा ग्रह आपल्या बुद्धीवर आधारित निवड क्षमतेलाही जबाबदार असतो ज्यातून आपल्याला चांगल्या आणि वाईट गोष्टींमधील फरक कळतो. कन्या राशीचा हा महत्वपूर्ण ग्रह प्रत्येक उपलब्ध माहिती तपासून घेतो.

सहावे स्थान : कार्य
राशीचक्रातील सहावे स्थान आपल्या कामाची अभिव्यक्ती आणि काळजीपूर्वक काम करण्याशी निगडित आहे. पण ते आपल्या करिअरशी संबंधित असेलच असे मात्र नाही. सहावे स्थान हे आपल्या वैयक्तिक जीवनातील कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या  कोणत्या आणि कशा असतील व त्या कशा प्रकारे पार पडल्या जातील, आपण दोन वेळचे अन्न कसे मिळवाल ह्यावर प्रभाव टाकते. हे क्षेत्र असे आहे की जिथे आपण आरोग्य आणि आरोग्य विषयक चिकित्सा व उपचारयांच्या बद्दल ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न करत असता. सहावे स्थान हे केवळ आपल्या रोजच्या आयुष्यावर व कामकाजा वरच प्रभाव टाकते असे नसून आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील स्वच्छता विषयक सवयी सुद्धा ह्याच स्थानावर अवलंबून असतात.

तत्व : पृथ्वी
आपण पृथ्वी वरील समूहाशी संबंधित आहात आणि हे योग्यच आहे कारण पृथ्वी व्यवहाराच दर्शवते. आपण अत्यंत व्यावहारिकपणे विचार करता. आपल्याकडे अत्यंत तर्कसंगत विचार करण्यास लागणारी बौद्धिक क्षमता आहे.  आपल्यामध्ये एक अलौकिक क्षमता आहे. ज्यातून आपण फसवणाऱ्या व्यक्तीला लगेच ओळखता. ज्योतिषशास्त्रानुसार आपण आपले पाय नेहमीच जमिनीवर रोवून ठेवता आणि जे खरे आहे त्याचाच स्वीकार करता. कल्पनेच्या जगात आपण कधीच रमत नाही.  ह्यामुळे आपल्या सूचनांना इतर कोणाच्याही सूचनांच्या तुलनेत खूप खोली असते.

शक्ति :
आपली बुद्धिमत्ता ही आपली सर्वात मोठी शक्ति आहे. वास्तविक आपली रास ही राशीचक्रातील सर्वाधिक बुद्धिमान रास आहे. आपल्या विश्लेषणक्षम बुद्धीने कितीही कठीण परिस्थिती असली तरी आपण तिचे विश्लेषण करू शकता. कोणत्याही दोन किंवा अधिक गोष्टींची तुलना करण्याच्या क्षमतेचे वरदान आपल्याला लाभले आहे. आपल्याला फसवणे हे कोणासही शक्य नाही. सत्ता आणि पैशासाठी आपले कधीही स्खलन होऊ शकत नाही.

कमतरता : 
व्यवहारीपणा ही आपली सर्वात मोठी शक्ती आहे. पण तो अती प्रमाणात असणे ही आपल्यातील कमतरताही होऊ शकते. आपण बऱ्याच वेळेस सफाई पसंत असणाऱ्या व्यक्तीवर विनाकारण नाराज असता. आपण आपल्याजवळ असणाऱ्या प्रत्येक वस्तू आणि व्यक्तीकडे संशयाच्या नजरेनेच पाहाता. प्रत्येकाच्या कामात अढथळा आणणे ही एक अतिशय वाईट सवय आपल्याला असते. सर्वकाही क्रमवार ठेवण्याची आपली सवय इतरांना विनाकारण त्रासदायक ठरते.

जीवनशैली

कन्या राशीच्या जातकाचा आहार –
कन्या राशीच्या व्यक्तींना असे जेवण घेतले पाहिजे की जे स्नायू आणि लहान आतडेसाठी लाभदायक असेल. लिंबू, बदाम, गहू, काळा ऑलिव आणि चरबीमुक्त मांस, इत्यादी यांच्यासाठी चांगले आहेत. यांना फायबर आणि फॅट यांची आवशक्यता असते जे अंडी आणि समुद्रातील ताजे मासे ह्यामध्ये मिळतात. दूध आणि आईस्क्रीम हे यांचासाठी चांगले नसते. हे विषारी भोजनपदार्थ ह्याबाबतीत अतिसंवेदनशील असतात. त्यांना त्रास टाळण्यासाठी सुरक्षित पदार्थ जेवणात घेतले पाहिजेत आणि अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम आहारतज्ज्ञनुसार नियमित काळात करत राहिले पाहिजे.

शरीररचना:
कन्या राशीचे लोक सरासरी उंचीचे आहेत. त्वचेचा रंग हा फिकट पिवळा, उंच कपाळ,  सुंदर डोळे आणि संवेदनशील तोंड असते. ह्यांचे शरीर हे  नाजूक आणि हात लांब आणि मोहक आहेत. ह्याचा स्वभाव हा फार अस्वस्थ आहे |  समोरचे दाता मध्ये अंतर असते आणि नाकाच्या शेवटी विभाजण असते. यांचा सूत्रांचे आणि दृष्टिकोन ह्या वरून समजते कि हे आपले स्वतःचे प्रोफाइल ठेवण्यास प्राधान्य देतात. ह्या राशी चे लोक गंभीर,विचारशील, मेहनती आणि सुंदर आहेत. ह्यांना अत्याधुनिक ड्रेस परिधान करणे आवडते. पण देखावा करणे हे मात्र ह्यांना आवडत नाही.

सवयी:
कन्या राशीचा व्यक्तीची सवय असते कि ते स्वतःला आणि आपल्या आजू बाजूचा परिसर स्वच्छ नीटनेटका ठेवावा .हि सवय वास्तव मध्ये घाणीचा भीती मुळे आहे. ह्या राशी चा लोकांना हे समजणे आवश्यक आहे कि चांगले दिसण्या पेक्षा चांगले असणे फार महत्वाचे आहे. कधी कधी, हे घाणेरडा पण असणाऱ्या उपक्रमात रमून जातात आणि मस्त आनंद घेण्याची ह्याची इच्छा असते. ह्यांची एक चांगली सवय असते कि ते कमी खर्चात आरामशीर राहू शकतात. आणि अधिक पैसे वाचवण्यासाठी धूम्रपान देखील सोडून देतात.

स्वास्थ्य :
कन्या राशीचा व्यक्ति आरोग्य बद्दल जागरूक , व्यायाम आणि संतुलित आहार घेणारे असतात. हे लोक आरोग्य नीट राहण्यासाठी सर्व काही करतात. आणि त्या मूळे हे फार कमी आजारी पडतात. हे स्वतः जाडेपणा आणि ह्याशी संबंधित समस्या विरुद्ध संरक्षण यंत्रणा म्हणून काम करतात. पण त्यांच्या समस्या फुफ्फुसे, नितंब,आयडी आणि मज्जासंस्था मध्ये असू शकते. ह्यांची चिंता करणेची सवय मानसिक आजार उत्पन्न करते. ह्यांना सर्व गोष्टीना आरामात घेतले पाहिजे आणि ताण निर्माण करणाऱ्या गोष्टी पासून दूर राहिले पाहिजे.

सौंदर्य:
तरुण राहण्यासाठी ह्या व्यक्ती फॅशनेबल कपडे निवडतात त्या मुले त्यांचे वय कमी दिसावे असे त्यांना वाटते. ते विचित्र मेकअप मध्ये हि देखील सुंदर दिसतात. कांस्य-तपकिरी लिप्स्टिक त्यांच्या हास्यला अजून खुलवते. प्रिंटेड टॉप, चामड्याचे बेल्ट आणि गडद भडक रंगाचे जाकीट ह्याचा साठी अनुरूप आहे. ते त्यांचे स्वत:चे कपडे बदलण्यास प्राधान्य देतात. हे कपडे शिवणे तसेच बटण स्वत: लावून घेतात. हे सफाई बाबतीत खूप खास असतात. आणि नेहमी आपले कपडे स्वतः निवडतात तसेच ह्यांना कपडेंचा रंग समन्वित राहण्याचा प्रयत्न करतात.

तुला (Libra)

सौस्कृत नाव : तुला
नावाचा अर्थ : तराजू , पारडे
प्रकार : वायू मूळ भूत सकारात्मक
स्वामी ग्रह : शुक्र
भाग्यशाली रंग : निळा, हिरवा
भाग्यशाली दिवस : शुक्रवार
अधिक जाणून घ्या – तुला

हे उपजतच खूप सुंदर कलाकार असतात . राशी पंचांगात  ह्या चिन्हावर आल्यावर ह्या गोष्टी वर लक्ष्य देणे गरजेचे आहे कि मागच्या सहा राशी जागा बरोबर व्यतिगत संपर्कावर लक्ष्य ठेवून असतात जेव्हा कि पहिल्या सहा राशी स्वतः वर लक्ष्य केंद्रित करून असतात. तुलेत जन्मलेले जातक कधीच एकटे राहत नाहीत. हे गप्पा मारणे आणि सामाजीकरण करणे आवडते. स्वतःला लोकां मध्ये ठेवून दुसऱ्यान बरोबर लवकरात लवकर कसे संबध विकसित होतील ह्याच्या वर लक्ष्य ठेवून असतात. एका जोडप्याने हे प्रयत्न कारणे जास्त चांगले असते व्यक्तिगत प्रयत्नान पेक्षा असा ह्यांचा विश्वास असतो . त्यामुळे जेव्हा पण हे जोडप्याने असतात तेव्हा सुंदर प्रदर्शन करतात. मग ते घर आसो कि कार्यालय.तुला राशीचे जातक सारसंग्रह, संतुलन , सदभाव  आणि निष्पक्ष खेळण्याच्या भावनेन ओतप्रोत असतात.

तुला राशी चा जाताकां चा उद्येश सग्लाय्न साठी चांगले करण्या चा असतो. सगळ्या वाद विवादना हाताळण्या चे कौशल्य उपजत असते. आणि ह्या जातकांना न्याया साठी आदर असतो. संघर्ष आणी टक्कर नि वाचण्या साठी निष्पक्षता चा कल ही वैयक्तित प्राथमिकता असत्ये. चतुर युद्धानितीकार आणी राजकारणी असल्या मुले परिस्थिती कशी हाताळायची हे उपजत माहित असते.

तुला राशी चे जातक स्वताच्या बुद्धी चा चांगला उपयोग करत असतात. हे स्वता चे विचार दुसऱ्यान सोबत आदान प्रदान कराय चे कौशल्य अवगत असते. हे दुसर्यांना जाणून घेण्य साठी एक विशिष्ठ पद्धत अंगीकारा करतात. निष्पक्ष विचार करण्या साठी हे मुत्सद्दीपणा आणि तह करणायचा रस्ता अपनावतात.  जर हे आपल्या सगळ्या प्रयत्नान नन्तर हि हवे तसे प्रदर्शन करू शकले नाही तर आपल्या प्रेरक आकर्षणाचा पूर्ण उपयोग करतात. हे नेहेमी विनम्र आणि भांडणा पासून लांब राहतात आणि सौवाद साधून विवाद मिटवण्याचा प्रयत्न करतात. हे नेहेमी बोलण्या साठी विनम्र असतात. ह्याना क्वचितच विरोध होतो. विपरीत पारीस्थितीत डोक थंड ठेवून खोल श्वास घेऊन सहयोग करायच्या भावनेने सगळ्याच विकाल्पांवर विचार करत कार्य करतात. ह्यांचा नेमका हाच गुण त्यांच्या व्यावसाईक जीवनात त्यांना खूप उपयुक्त ठारतो.

मुत्सदी आणि विनम्र तुला राशीचे जाचक वाईट व्यवहारा पासून नेहेमी लांब राहतात. हे नेहेमीच सुंदर सुखद संतुलित आणि खूप सोप्या पद्धतीने कामे करतात आणि आपल्या इच्छित सफलतेचे अधिकारी होतात. ह्यांच्या वर नेहेमी आळशी असण्याचा आरोप् केला जातो. ह्याचे कारण आसे किहे नेहेमी वेळे अनुसार काम करतात आणि आपले स्वास्थ्य सांभाळण्या  साठी योग्य आराम पण करतात. कितीही असले तरी ह्यांची अनिर्णीत राहण्याची ह्यांची सवय ह्यांची मोठी दुर्बलता ठरते जी नेहेमी उशीर केल्या मुळे होते. हे नफा तोटा ह्याचा नेहेमी विचार करत राहतात.

ह्यांच्या साठी भावनात्मक संबंधान  मध्ये समानता असली पाहिजे अर्थात दोन्ही कडून भावनांचे प्रदर्शन सामान असले पाहिजे. हे विपरीत लीगा कडे लवकर आकर्षित होतात आणि आयुष्य भराच्या प्रतीबधते साठी विचार करूनच पुढे सरकतात

तुला संतुलन आणि उर्जेचे विशाल भांडारा चे सूचक आहे. तुम्ही राशी चक्राच्या सातव्या घरात येता आणि तुमचे चिन्ह तुला आहे. तुमच्या चेतनेत पण हे व्याप्त असते कि तुमच्या चारही बाजूला सगळेच कसे संतुलनात राहील मग ते तुमच घर आसो वा काम करण्याची जागा. तुम्ही नेहेमीच समंजस पणे राहता. आणि खूपच व्यावहारिक समाधान शोधता. तसेच तुम्ही खूप उर्जवान  आहात म्हणून तुम्ही खूप स्फूर्ती ने काम करता. आणि नेमक ह्याच गडबडीत तुम्ही स्वतःला खूप थकवता. तुम्ही खूप लवकर चिडता. तुमचा मूड नेहेमी वर खाली असतो. कधी कधी तुम्ही खूप सकारात्मक वागता सहायक, हर्षित,मैत्रीपूर्ण तसेच खुपदा तुमच्या चारही बाजूला अंधार आणि निराशेचे ढग दाटलेले असतात. नेमक्या ह्याच वेळी तुम्ही पूर्ण नकारात्मक होता आणि इतकेच नाही तर दुसर्याच्या दुखः विषयी तुम्ही खूप असौवेदनशील होता. खरतर तुमच्यात हि पर्याप्त क्षमता आहे कि तुम्ही स्थिती ला अनुसरून चांगले प्रदर्शन कराल. तुम्ही नेहेमीच दुसर्या संधीच्या शोधात तुमची एकाग्रता गमावून बसता. थोडक्यात तुम्ही एक बुद्धीमान माणूस आहात. आणि तुमचे अस्तित्व आजूबाजूला असणे आनंद दायक असते. स्वाभाविक पणे तुम्ही एक श्रेष्ठ यजमान आसू शकता. .

स्वामी ग्रह : विनस
शुक्र आपला मुख्य ग्रह आहे जो प्रेम आणि इच्छा न चे प्रत्येक आहे. जसे नेहेमी कही गैर समाज केले जातात कि हा प्रणय, सुन्दरता आणि शारीरिक प्रेम वासनेशी सम्बन्धित नाही पण आदर्श प्रेमाचे प्रतिक आहे. जेव्हा पण तुम्ही एखादे सुन्दर चित्र किवा एखाधी सुंदर कलाकृती पाहता आणि तिची तारीफ करता तेव्हा नक्कीच तुम्ही शुक्राच्या प्रभावात हे सगळ करता. मूळ स्वरुपात हा एक आदर्शाच्या रुपात सौंदर्याच्या धारणेच्या बाबतीत आहे.

सातवे स्थान : जोडीदार
सातवे स्थान जोडीदाराचे प्रतिक आहे. इथे हे जरुरी नाही कि हा लग्नाचा जोडीदार असेल. इथे व्यापारातील भागीदार पण आसू शकतो, पती पत्नी किवा अन्य कुठलेही संबंध आसू शकतात. हे स्थान हे पण दर्शवते कि तुम्ही तुमच्या जीवनात येणाऱ्या लोकांशी कसा व्यवहार कराल चांगला कि वाईट. इतकेच न्हवे तर जीवनाच्या प्रत्येक चरणात तुम्ही लोकांशी कसा व्यवहार कराल ह्याचे पण संकेत मिळतात

तत्व : वायू
वायू हा अनपेक्षित  आणि आपली दिशा कधीही त्वरित बदलतो आणि त्यासाठीच ओळखला जातो. वायू हे तुमचे तत्व आहे, म्हणून तुम्ही पण तुमच्या कार्यात अनपेक्षित  असता. कधी कधी आपण खूप सक्रीय असता आणि दुसर्याच क्षणी असे पण घडते कि तुम्ही पूर्ण निष्क्रिय व्यवहार करता. तुम्ही फक्त महान विचारक नसून दुसर्या भाषणं पण आपण बखुबीने जाणता. तुम्ही नेहेमी बहुभाषी आणि मजेत राहता. तुम्हाला परिस्थितीचे विश्लेषण करणे आणि त्यातून समाधान कारक मार्ग काढणे खूप सुंदर जमते.

शक्ती
तुम्ही चतुर आणि इमानदार आहात. तुमच्या मध्ये कठीण प्रसंगी संतुलन राखण्याची सुंदर क्षमता आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही दोन पक्षातील विवाद सहज मिटवून शांती प्रस्थापित करू शकता. शांतीप्रिय,आदर्शवादी ,आकर्षक,सुन्दरता हि आपली ताकत आहे.

कमतरता
स्वतःला सिद्ध करण्या साठी तुम्ही कोणाही बरोबर वादविवाद करता आणि तुमची हि सगळ्यात मोठी कमजोरी आहे. इतकेच न्हवे तर कधी कधी साहसिक पणे परिस्थितीचा सामना करण्याच्या आईवजी तुम्ही मागे सरकत. उथळेपणा, भाग्य वादी ,अनिश्चय आणि अविश्वासनियता आसे आपले कही नकारात्मक गुण आहेत.

जीवन शैली

तुला राशीच्या खाण्या पिण्याच्या सवाई
तुला राशीच्या जाचाकाना रक्त शर्करेच्या मात्रेवर नजर ठेवणे जरुरी आहे. त्यांनचे स्वास्थ्य उत्तम राहावे म्हणून त्यांना हे पदार्थ सेवन करण्याची शिफारस केली जाते जसे कि बदाम,मटार, स्त्रोबेरी , सफरचंद ,पालक, किसमिस, मकाई, बीट, ओट , हातसडीचे तांदूळ. ह्यांना ओमेगा ३ एसिड पण गरजेचे असते जे समुद्री खाण्यात विपुल प्रमाणात असते. ह्यांना गोड आणि स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थान पासून लांब राहणे गरजेचे असते. ह्यांना मूत्रपिंडाचे आजार होण्याची शक्यता आस्ते म्हणून ह्यांनी जास्त साखर, दारू , शीतपेय ह्या पासून लांब राहिले पाहिजे. शुद्ध पाणी प्यायले पाहिजे आणि आपल्या परिवारासाठी उत्तम दर्ज्याच पाण्याचा फिल्टर बसवून घेतला पाहिजे.

शारीरिक सौरचना
ह्याचा चेहेरा अंडाकृती , समाज्यास पूर्ण आणि सुखद दिसणारा असतो. ह्यांची लांब आणि हौस  सारखी सुंदर मन असते. ह्यांचे डोळे सुंदर बदामाकृती असतात.गालावर सुंदर खाली पडते. ह्यांची उंची साधारण असते. साधारण मध्यम वयात ह्यांचे वजन वाढण्याची शक्यता असते. आणि म्हणूनच ह्यांना  प्रकर्षाने किशोर आणि युवा अवस्थेत व्यायाम नियमित करण्याची गरज असते. ह्यांची उपस्थिती शिस्त ता आकर्षण आणि करून प्रदर्शित करते.

सवई
ह्यांना सगळच सगळ्यान पेक्षा छान लागत हे ते मिळवण्या करता ते आपली सगळा पैसा खर्च करतात.ह्यांना खरेदी करायला आवडते पण कठीण प्रसंगी हे आपल्यावर छान  काबू  ठेवू शकतात. ह्यांना हे शिकणे गरजेचे असते कि आयुष्यात लहान लहान गोष्टी न मध्ये असलेले सुख पण महत्वाचे असते. ह्यांच्यातल्या काही लोकांन ची जमापुंजी व्यवस्थित असली तरी हे उत्पन्न कमी असल्याची तक्रार करतात.

स्वास्थ्य
ह्यांना कधीही  आपल्या स्वास्थ्य विषयी काळजी करावी लागत नाही हे अति व्यस्त असल्या मुळे नेहेमीच तरुण आणि सुन्दर दिसतात. ह्यांना समस्या झाल्याच तर त्य मूत्राशय ,नितंब मध्ये होऊ शकतात.. हह्यांना  मानसिक आजार पण होऊ शकतो विशेष म्हणजे एखादे नाते ह्यांच्या मना प्रमाणे विणले जात नसेल . ह्यांनी उच्च केलरी खाद्य पदार्थान पासून लांब राहणे तसेच दारू पासून लांब राहणे गरजेचे आहे.कारण वजन वाढण्याच्या समस्ये पासून हे ग्रासित असतात. ह्यांची सुंदर दिसण्याची इच्छा इतकी तीव्र असते कि हे लगेच ह्या समस्ये वर सुधारात्मक पावले उचलून परत नाजूक, आकर्षक, सुंदर काया प्राप्त करू शकतात.

सौंदर्य
एखादा भारी हार ह्यांना खूप सुंदर दिसतो विशेष रुपात ह्यांचे आकर्षक हास्य आणखीन आकर्षक बनवण्या साठी. ह्यांना नेहेमी हसत आणि आनंदी राहणे शिकावे लागते ह्यांना सुंदर चालीच्या अभ्यासाची गरज आहे.गुलाबी लिपस्टिक ह्यांच्या सौंदर्यात आणखीन भर पाडते . कमी रंगीत कपडे ,पादत्राणे ,वस्त्र ह्यांना छान  दिसतात. हे फेशांच्या ची  टीप हे तेव्हाच ऐकतात  जेव्हा ह्यांना वाटते हे त्यांना अणुपुर असतील. हे एक वेगळीच व्यतिगत शैली आणि फेशन विधान बनवतात.

वृश्चिक (Scorpio)

धनु (Sagittarius)

संस्कृत नाव- धनु
नावाचा अर्थ – धनुर्धर
प्रकार – अग्नि, परिवर्तनशील, सकारात्मक,
स्वामी ग्रह – गुरू,
शुभ रंग – जांभळा, वांगी, लाल, गुलाबी,
शुभ वार – गुरुवार.

धनु चांद्ररास असलेल्या व्यक्ती नेहमी सत्याच्या शोधात असतात. मागचे अर्धे अंग घोड्याप्रमाणे असलेला धनुर्धर हे ह्या राशीचे प्रतिक आहे. ह्या राशीचा जीवनाबद्दलचा दृष्टीकोन व्यापक असून तो ज्ञान आणि गती यांच्यावर आधारित आहे. मौजमजा करत बेजबाबदारपणे आयुष्य व्यतीत करणाऱ्या ह्या उत्साही व्यक्ती मनापासून पूर्ण जीवन जगतात.

जीवनाचा अर्थ समजावून घ्यावा अशी इच्छा दार्शनिक आणि धार्मिक मन व बुद्धी असणाऱ्या धनु राशीच्या व्यक्तींच्या मनात असते. ह्या व्यक्तींचे विचार अगदी स्पष्ट असतात आणि भरपूर विचार करून बनवलेल्या आपल्या मताशी इतरजण सहमत झाले की त्यांना खूप आनंद होतो. ह्या व्यक्ती काहीवेळा खूप तार्किक विचार करतात आणि कठोरपणेही वागतात. ह्यांचा बोलण्यात जितका उत्साह आढळतो तितक्याच उत्साहाने व आनंदाने ते इतरांचे बोलणेही ऐकून घेतात. स्वतःची शिकण्याची, ज्ञानसंपादनाची भूक शमवण्यासाठी ते इतरांचे बोलणे ऐकतात आणि त्यांच्या सूचनाही ऐकून घेतात. ज्ञान मिळवण्यासाठी दुनियेच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जाण्याची त्यांची तयारी असते. त्या प्रयत्नात जर त्यांना कोणी अडवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा धीर सुटतो आणि मग मात्र त्यांना सांभाळणे अवघड होऊन बसते.

निर्भय आणि मस्तीखोर असे धनु जातक हे कोणत्याही सार्वजनिक समारंभात सर्वप्रथम पोचणारे आणि सर्वात शेवटी निघणारे पाहुणे असू शकतात. ज्ञानप्राप्तीसाठी धनु जातक प्रवास करतो आणि प्रत्येक ठिकाणचे लोक आणि तेथील संस्कृती यांच्याविषयी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. ते स्वतंत्र वृत्तीचे आणि कोणाचेही उत्तरदायित्व न मानणारे असतात. प्रवासात वाट्याला येणारे असंख्य रोमांचक आणि साहसपूर्ण क्षण हे त्यांच्यासाठी अक्षत ऊर्जेचे स्त्रोत असतात. विविध नातेसंबंधांकडे पाहण्याचाही त्यांचा दृष्टीकोन असाच असतो.

कोणत्याही कठीण किंवा अडचणीच्या स्थितीत राहायला लागणे त्यांना आवडत नाही, मग ती परिस्थिती भावनिक असो अथवा शारीरिक ! प्रामाणिक पण काहीसे उद्धट व अहंकारी धनु जातक आव्हानांचा सामना करायला तयार असतात. ह्या व्यक्ती स्वतःला बुद्धिजीवी व्यक्तीपेक्षा साहसी व्यक्ती मानतात. लिखाण, वाचन आणि अनोळखी विषयांत संशोधन करणे ह्यात त्यांना खूप आनंद मिळतो. धनु जातक विद्यार्थीरुपात फारच चांगले कार्य करतात. ह्या व्यक्ती लोकप्रिय असतात आणि मित्रांशी नेहमीच प्रामाणिकपणे वागतात. महत्वाच्या व्यक्तींचे संरक्षण करण्यातही ह्यांना आनंद होतो. काहीवेळा अतिउत्साहाच्या भरात ह्या व्यक्ती आपल्या मूळ उद्दिष्टापासून भरकटतात. त्यांच्या मनात असणाऱ्या असुरक्षिततेच्या भावनेमुळे त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि त्यांची न्यायबुद्धी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतात.

धनु जातक स्वतंत्र विचारांचे, उत्साही आणि जरा जास्तच मोकळ्या स्वभावाचे असतात. त्या भरात ते बऱ्याचदा स्वतःचे मर्यादातिक्रमण करतात. ते फार वेगाने बोलतात आणि त्यामुळे काही वेळा त्यांचे बोलणे समजून घेणे कठीण होउन बसते. त्यामुळे त्यांचे बोलणे आणि त्यांचे मत यांचे महत्व कमी होते. ह्या व्यक्ती बऱ्याचदा दुसऱ्यांच्या भावना दुखावतात. पण त्यांच्या बोलण्यातून इतरांना प्रेरणाही मिळते. धनु जातक नवीन गोष्टी समजून घेण्यास उत्सुक, आध्यात्मिक वृत्तीचे आणि पूर्ण विश्वासू असतात. स्वतःमधील आनंद आणि विश्वास ह्या भावनांच्या आधारे इतरांना स्वतःकडे आकर्षून घेतात.

धनु जातक आपल्या प्रेमाचे प्रदर्शन मांडून बसत नाहीत. ते क्वचितच दुसऱ्याची गळाभेट घेतात किंवा भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करतात. बंजी जंपिंग, पर्वतारोहण, अश्वारोहण, परदेशात फिरणे अशा गोष्टींतून ते प्रेमाचे आदानप्रदान करतात.

धनु ही रास राशिचक्रातली नववी रास असून तिचे प्रतिक एक अश्वमानव आहे. त्याच्या शरीरातील मागील अंग घोड्याचे असून पुढचे अंग मानवी आहे. ह्या मानवी अंगाच्या हातात प्रत्यंचा ताणलेले आणि बाण लावलेले धनुष्य आहे. त्यामुळे धनु राशीच्या जातकात उच्च आणि नीच प्रकारच्या अशा दोन्ही प्रवृत्ती असतात. मानवी अंगाच्या हातातील धनुष्यबाण स्वर्गाच्या दिशेने रोखलेले आहेत. यातून असे सूचित होते की, धनु राशीच्या जातकाची प्रवृत्ती आध्यात्मिक प्रकारची आहे. ह्याचा असाही अर्थ होतो की जातक आशावादी असून त्याचा स्वभाव प्रत्येक बाबीतील सकारात्मक आणि प्रकाशमान बाजू पाहण्याचा आहे. ह्या राशीचा जातक अडचणींपुढे कधीच हार मानत नाही. ह्याचीच दुसरी बाजू अशी आहे की धनु राशीचा जातक अतिशय कठोर होतो आणि चांगल्या सूचनांचाही स्वीकार करत नाही.

हा जातक अतिशय चळवळ्या स्वभावाचा असतो आणि त्याला घराबाहेर असणे आणि घराबाहेर काहीतरी उद्योग करीत राहणे अधिक मानवते. ह्या जातकाला सगळ्या प्रकारचे खेळ आणि शारीरिक हालचाली यांच्यात बराच रस असतो. तसेच तो अतिशय कनवाळू आणि अतिशय प्रामाणिक असतो आणि आपल्या प्रियजनांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. ह्या जातकाचा उद्योगीपणा त्याला काहीवेळा अस्वस्थ करतो. एकाच वेळी बऱ्याच गोष्टींकडे लक्ष देणे त्या जातकांना अवघड होते आणि त्यामुळे एकाच वेळी खूप गोष्टी त्यांना करता येत नाहीत.

स्वामि ग्रह: गुरू
गुरु सूर्यापासून पाचवा ग्रह असून तो आपल्या सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह आहे. तो योग्य प्रकारे व न्यायीपणाने वागण्याचे द्योतक आहे. सगळ्याच मोठ्या, चांगल्या आणि संख्येने अधिक असलेल्या गोष्टी त्याच्या अधिपत्याखाली येतात. पण असेही म्हटले जाते की, ‘ अति सर्वत्र वर्जयेत ‘. म्हणजेच कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईटच असतो. गुरु आपल्याला अतिखर्चिकपणा करणे आणि कोणत्याही कामात स्वतःला पूर्णपणे बुडवून टाकणे ह्या गोष्टी करण्यास भाग पडतो. गुरु हा एखाद्या सूक्ष्मदर्शक भिंगाप्रमाणे काम करतो आणि एखादी लहानशी संधी खूप मोठी असल्याचे भासवतो. तुमचा राशीस्वामी ह्या नात्याने गुरु तुमच्या आयुष्यात येणाऱ्या संधींचा स्वीकार करून त्यांचा उपयोग करून घेण्यास प्रोत्साहित करतो. तुमच्या मनात तो अशी भावना निर्माण करतो की, जे तुमच्या समोर येऊन उभे राहिले आहे, ते तुमच्याहूनही भव्यदिव्य आहे.

नववे स्थान : प्रवास
पत्रिकेतील तिसरे स्थान जर जवळपासचे, कमी अंतराचे प्रवास दर्शवत असले तर नवव्या स्थानावरून दूर अंतरावरचे प्रवास दर्शवले जातात, असे म्हणता येईल. ह्या स्थानावरून परदेशप्रवास, उच्च शिक्षण तसेच काही साहसी गोष्टींची शक्यता दर्शवली जाते.

तत्व : अग्नि
अमर्याद ऊर्जेचे भांडार असलेल्या अग्नितत्वाची ही रास आहे. अग्निप्रमाणे ह्या जातकाने स्वतःमधील उर्जेचा कितीही उपयोग अंगीकृत कार्यासाठी केला तरीही तो कधीच थकत नाही. ह्या जातकाच्या सगळ्या कृती अनपेक्षित असतात. त्यांच्या मनात पुढील कार्याचे नियोजन केलेले नसते आणि काहीही विचार न करता ते पुढची कृती करून मोकळे होतात. हा जातक कोणत्याही कार्यात स्वतःला झोकून देतो. यांच्यातील उर्जा रचनात्मक आहे असेही म्हणता येत नाही किंवा अगदी विनाशकारी असते असेही म्हणता येत नाही. ज्यांच्याविषयी ह्या जातकाला आपलेपणा वाटतो, त्यांचे हित त्यांच्यासाठी सर्वस्व असते, असे म्हणता येईल.

शक्ति :
ह्या जातकांना बरेच गुण जन्मजात भेटीदाखल मिळालेले असतात. ह्यांची रास आपल्या राशीचक्रातील सर्वाधिक उद्योगी रास आहे. वेगाने धावणाऱ्या, शर्यतीत भाग घेणाऱ्या खेळाडूचे सगळे गुण ह्यांच्यात असतात. त्यामुळे खेळांमध्ये आणि साहसी वृत्ती आवश्यक असलेल्या क्षेत्रात त्यांना चांगले यश मिळते. ह्या व्यक्ती स्वतंत्र वृत्तीच्या, आशावादी आणि नेहमी सावधान अशा असतात. तसेच ते चांगले मित्र आणि प्रामाणिकपणे वागणारे असतात.

कमतरता :
ह्या राशीच्या जातकांत असलेला अतिउत्साह त्यांना कोणत्याही कामाबद्दल जराही साधकबाधक विचार न करता त्या कामाला हात घालायला भाग पाडतो. ह्यांना लगेच कंटाळा येतो आणि प्राप्त परिस्थितीचा त्रासही वाटू लागतो. त्यामुळे स्वतःच्या आयुष्याबद्दल एकाग्रपणे विचार करून कार्य करणे ह्यांना जमत नाही.भावविहीनता, स्वभावातील ताठरपणा आणि अस्वस्थपणा हे ह्या व्यक्तींमधील इतर काही अवगुण आहेत.

जीवनशैली

धनु राशीच्या जातकांचा आहार : धनु राशीच्या जातकांचे यकृत हा त्यांचा कमजोर अवयव असतो. त्यामुळे यकृत निरोगी आणि कार्यक्षम ठेवेल असा आहार त्यांनी घेणे आवश्यक असते. बीट, टोमॅटो, ताजे आणि पूर्णपणे वाळलेले असे दोन्ही प्रकारचे आलुबुखार, कोंबडी, मासे, सफरचंद, कच्ची अंडी, स्ट्रॉबेरी, फळांची आणि भाज्यांची साले, खजूर, चेरी, हिरवे बीन्स आणि मका ह्यांचा धनु जातकाच्या आहारात समावेश असणे आवश्यक असते. त्यांनी मद्यपान आणि धूम्रपान पूर्णपणे वर्ज्य करावे, नियमित व्यायाम करावा आणि नियमित वेळी योग्य तितके भोजन नक्की घ्यावेच. ताजी फळे आणि भाज्या ह्यांच्यापासून तयार केलेले हलकेसे खाद्यपदार्थ त्यांनी नेहमी जवळ बाळगावे. तसेच भरपूर पाणी पिण्याची सवय स्वतःला लावून घ्यावी.

शारीरिक रचनेतील वैशिष्ट्ये
धनु व्यक्ती उंच आणि मजबूत शरीरयष्टीच्या असून त्यांचे केस दाट असतात. ह्या व्यक्ती बऱ्याचदा हसताना दिसतात आणि त्यांच्या डोळ्यांतील चमक त्यांना अधिकच आकर्षक बनवते. त्या व्यक्तींचा आवाज ऐकायला फार मधुर वाटतो. त्यांचे हात धडापेक्षा मोठे असतात, नाक सामान्यतः मोठे असते आणि पुढचे दातही मोठे असतात. भरपूर जेवण्याच्या त्यांच्या सवयीमुळे प्रौढ वयात त्यांचे वजन चांगलेच वाढते आणि त्यांच्या हालचालीत सहजपणा राहात नाही. त्यांची उपस्थिती नेहमी वातावरणात उत्साह आणणारी आणि अगदी सहज असते (त्यांच्या वागण्यात औपचारिकपणा नसतो). ते नेहमीच प्रेमळपणे वागतात. बदलत्या परिस्थितीनुसार वागण्याचे, स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्याचे कौशल्य त्यांच्यापाशी असते.

सवयी :
ह्या व्यक्तींना कोणत्याही सवयी सहजपणे लागत नाहीत. कोणत्याही वस्तूची सवय त्यांना एकतर लागत नाही आणि लागली तर सुटत नाही. ह्या व्यक्तींमध्ये एक दोष असा असतो की सत्य पुढे आणण्यासाठी हे क्रूर म्हणावे असेही वर्तन करू शकतात. त्यांच्या अशा वागण्यामुळे लोक दुखावले जातात. इतरांशी बोलण्याच्या सभ्य पद्धती ह्या व्यक्तींनी शिकणे आवश्यक असते. ह्या व्यक्ती पैशाबद्दल फारशी चिंता करत नाही आणि अगदी सहजपणे जुगार खेळू लागतात. समाजात वावरताना त्यांनी थोडीफार बचत केली तर ते बऱ्यापैकी पैसा गाठीला बांधू शकतात.


स्वास्थ्य :
धनु जातक बहुतेक वेळा मजबूत अंगकाठीचे  असल्याचे पाहायला मिळतात. अर्धेअधिक तारुण्य संपेपर्यंत ह्या व्यक्तींना आरोग्यविषयक प्रश्नांना क्वचितच तोंड द्यावे लागते. पण खूप किंवा गरजेपेक्षा अधिक जेवण्याच्या त्यांच्या सवयीमुळे त्यांचे यकृत बघडू शकते. त्यांचा पार्श्वभाग, जांघा, पोट आणि पायही अतिशय संवेदनशील असतात. मद्यसेवन करणे किंवा पचायला खूप जाड पदार्थ खाणे ह्या गोष्टी त्यांनी टाळाव्या. उच्च रक्तदाब किंवा यकृताशी संबंधित कटकटी निर्माण होऊ नयेत म्हणून त्यांनी स्वतःच्या जीवनशैलीकडे गांभीर्याने पाहाणे आवश्यक असते. धनु व्यक्तींना कटीस्नायूशूल (सायटिका) किंवा जांघेतील लिगामेंट फाटणे असे त्रास होण्याची शक्यता असते. वाहन चालवत असताना अपघात होऊ नये याची काळजी त्यांनी जरूर घ्यावी.

सौंदर्य :
आरामदायक वाटणारे खेळांचे कपडे वापरणे ह्या व्यक्तींना आवडते. ह्या प्रकारचे कपडे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला चांगलाच उठाव आणतात. टी शर्ट, शॉर्ट्स आणि टोपी अशा वेशात ह्या व्यक्ती छान दिसतात. त्यांचे पाय लांब असतात त्यामुळे त्यांना लेगिंग्ज आणि घट्ट जीन्स चांगल्या दिसतात. फिकट जांभळा किंवा वांग्यासारखा रंग त्यांना आवडतो. ह्या रंगाच्या कपड्यांत धनु व्यक्ती चांगल्या दिसतात आणि त्यांचे व्यक्तिमत्व मैत्रीपूर्ण वाटते. ही माणसे हवामान आणि आसपासचे वातावरण यांच्यावर अवलंबून कोणत्याही प्रकारचे कपडे वापरतात.

मकर (Capricorn)

संस्कृत नाव : मकर,

नावाचा अर्थ : बकरा,

प्रकार : पृथ्वी, मूलभूत, नकारात्मक,

स्वामि ग्रह : शनि,

शुभ रंग : तपकिरी, राखाडी, काळा

शुभ वार : शनिवार

मकर राशीचे जातक मेहनती, कार्याला वाहून घेणारे आणि प्रामाणिक, विश्वासू असतात. त्यांचा स्वामी ग्रह शनि आहे, त्यामुळे ते शिस्तप्रिय असतात. ह्या राशीच्या व्यक्ती जे कार्यक्षेत्र निवडतील, त्यात त्या सर्वोच्च ठिकाणी विराजमान होतात. ह्या व्यक्ती अतिशय सावधपणे आणि ठाम विचाराने पुढे वाटचाल करतात.

स्वतःच्या विचाराबद्दल, दृष्टिकोणाबद्दल ते नेहमी सजग असतात. स्वतःची प्रगती व्हावी आणि आपल्याकडे समृद्धी यावी म्हणून यासाठी ते कठोर परिश्रम करतात आणि कोणत्याही सोप्या, जवळच्या मार्गाने यश मिळवण्यास ते नकार देतात. ह्या व्यक्ती कठोर आणि ढोंगी आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर केला जातो परंतु वस्तुस्थिती अशी असते की ते अतिशय विनम्र असतात आणि त्यांचे विचार अतिशय प्रगल्भ असतात. ह्यांच्या व्यक्तिमत्वाची दुसरी बाजू पाहिली की त्यांच्या मनातील प्रेम आणि इतरांबद्दल त्यांच्या मनात असलेली काळजी आपल्याला दिसू शकते. आपल्या कार्यक्षेत्रात सर्वोच्च ठिकाणी  पोचण्यासाठी आणि स्वतःचे ध्येय गाठण्यासाठी ह्या व्यक्ती सुट्टीच्या दिवशीही काम करण्यास तयार असतात. ह्यांच्या मनातील जबाबदारीची भावना आणि दृढ संकल्प इतरांना अतिशय हवेसे वाटणारे असतात. कोणतीही अडचण असली तरी ह्या व्यक्ती त्यातूनही मार्ग काढतात. मकर जातक अतिशय व्यावहारिक असतात आणि आपले ध्येय साधण्यासाठी हट्टी म्हणावे इतक्या टोकाला जाण्याचीही त्यांची तयारी असते. स्वतःच्या कठोर परिश्रमांचे फळ म्हणून त्यांना प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा आणि धनलाभ मिळतात.

मेहनती, प्रामाणिक, महत्वाकांक्षी, सहिष्णु , धैर्यवान आणि विश्वासू असे मकर जातक क्वचितच काही तडजोड करतात की ज्यामुळे त्यांच्या मेहनतीत काही कमतरता यावी. आपल्या शिस्तबद्ध वागणुकीने वाटेत येणाऱ्या सगळ्या अडचणींना सहन करत, तोंड देत स्वतःच्या व्यक्तित्वाशी जुळणारा, सहज असा मार्ग निवडतात. ह्या जातकांमध्ये कर्तव्यबुद्धी, नि:स्वार्थी वृत्ती आणि स्वीकृत कार्याप्रती भक्तिभाव असतो. निवडलेल्या ध्येयाप्रती त्यांच्या मनात वसणाऱ्या दृढ भावनेबद्दल त्यांचे नेहमीच कौतुक होते. त्यांच्या अशा स्वभावामुळे त्या व्यक्ती लहरी आणि काहीवेळा स्वतःचे नुकसान करणाऱ्या होतात. परंतु त्यांच्या एकूण अनुभवरुपी संपत्तीमुळे ते लोकांच्या आदराला पात्र होतात.

त्यांचा स्वामी ग्रह शनि आध्यात्मिक वृत्तीचा आहे. मकर राशीच्या व्यक्ती स्वतःसाठी उच्च मानदंड निर्माण करतात आणि स्वतःचे स्थान किंवा स्वतःचा वेळ इतर कोणाला देऊ करत नाहीत. ते स्वतःच्या कार्यासाठी अशा प्रकारे वेळ काढतात, त्यावरून त्या व्यक्ती स्वतःचे वैयक्तिक आयुष्य आणि सार्वजनिक आयुष्य ह्या गोष्टी पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवतात असे आपल्याला कळून येते.

मकर राशीच्या व्यक्ती अजिबात घाईगडबड न करता, शांतपणे निर्णय घेणारे चतुर व्यापारी होऊ शकतात. आपल्या वैवाहिक जोडीदाराची योग्यता असली किंवा नसली तरीही त्याने आयुष्यात सफल व्हावे असे त्यांना वाटत असते. ह्या व्यक्ती शिक्षण, उद्योग, शेती, प्राचीन वस्तू  इत्यादी क्षेत्रात काम करू शकतात.

आपल्या राशीचक्रातील ही सर्वात जास्त स्थिर रास आहे. ह्या राशीचे जातक आपल्या सहकाऱ्यांना सुरक्षितता, आराम आणि चिरस्थायी पाठिंबा देतात. ह्या सर्वात जास्त भरवशाच्या व्यक्ती असतात.

मकर राशीचा स्वभाव
आपल्या राशीचे प्रतीक बकरी आहे आणि एखाद्या पहाडी बकऱ्याप्रमाणेच आपण आपल्या आयुष्यात अधिकाधिक उच्च स्थानापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असता, म्हणजेच आपण अतिशय महत्वाकांक्षी आहात. आपण जे उच्च ध्येय गाठण्याचा निश्चय केला असेल, ते ध्येय आपण नक्कीच गाठाल, याबद्दल आपल्या मनात पूर्ण विश्वास असतो. ही गोष्ट आपल्याला फार सुखदायक वाटते आणि त्याच कारणामुळे इतरांच्या मनात आपल्याबद्दल खूप आदर असतो. ह्या राशीचा जातक धोका पत्करण्यास कधीच घाबरत नाही, पण ह्याचा अर्थ असा अजिबात नाही की तो बेपर्वा किंवा अविचारी असतो. ह्या राशीच्या जातकाने आपल्या सगळ्या कामाचे व्यवस्थित पूर्वनियोजन केलेले असते. स्वतःच्या नियोजनाची कार्यवाही करण्याअगोदर तो त्या योजनेचा सर्वांगांनी अभ्यास करतो. त्याचे प्रत्येक पाऊल विचार करूनच टाकलेले असते. ह्या जातकाच्या नात्यांमध्ये गुंतागुंत निर्माण होत जाते. आपण अतिशय स्वार्थी असण्याची शक्यता असते. आपल्यामध्ये अपार बळ असावे, त्यानुसार आपण कार्यरत असलेल्या क्षेत्राचे नेतृत्व आपल्याकडे यावे आणि आपल्याला उच्च सामाजिक दर्जा मिळावा अशी प्रबळ इच्छा आपल्या मनात वास करत असते. ह्या राशीचा जातक शांत आणि शालीन दिसू शकतो. मनोमन तो अतिशय भावुक असू शकतो. आपल्यातील स्वयंप्रेरणा आपल्याकडून कार्य करून घेते आणि आपण नेहमीच योग्य संधीच्या शोधात असता. आपण पूर्ण एकाग्रतेने कार्य करू शकता.

स्वामी ग्रह: शनि
शनि ग्रह ‘ सैतान ‘ ह्या शब्दाशी बराचसा जोडला गेला आहे. हा ग्रह मर्यादा आणि बंधनांचे प्रतीक आहे. ह्या मर्यादांमुळे जर आपण अपयशी होत असलात तर हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की तर्क आणि इतर कशाच्यातरी प्रभावाखाली असण्यामुळे कालापव्यय करत आहात. पण जर आपण आध्यात्मिक ज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी कठोर परिश्रम करत असलात तर आपल्याला ते ज्ञान नक्की मिळेल. हे ज्ञान सगळ्या लौकिक व्यवहाराच्या पलीकडचे असते. मकर राशीचा स्वामी शनि ह्या गोष्टीची काळजी घेतो की, जातकाला त्याच्या लायकीप्रमाणे फळ नक्की मिळेल. आयुष्यात कोणताही अयोग्य मार्ग जवळचा आहे म्हणून स्वीकारलात तर काही काळाने आपण नक्कीच गोत्यात येता. परंतु आपले वागणे न्यायाला धरून असले तर त्याचे मधुर फळ आपणास नक्की मिळेल.

दहावे स्थान : व्यवसाय, कारकीर्द
पत्रिकेतील दशम भाव पित्याचे स्थान असून हे स्थान जातकाचे काम आणि व्यवसायही दर्शवते. समाजाचे आपल्याबद्दल काय मत आहे ही गोष्टही ह्याच स्थानावरून कळते. ह्या राशीच्या जातकाला अंतर्ज्ञान असते. आपले सामाजिक स्थान आणि आपल्यासाठी योग्य व्यवसाय ह्यांची माहिती आपणाला दशम स्थानावरून कळते.

तत्व: पृथ्वी
ही रास पृथ्वी तत्वाची आहे. व्यावहारिक वृत्ती हा ह्या राशीचा विशेष आहे. ह्या राशीचा जातक व्यवहारी असतो परंतु त्याच्यात सहजता कमी असते. आपले सगळे वागणे पूर्वनियोजित असते. आपणास अपयश सहन करणे फार कठीण जाते. प्रत्येक बाबीत स्वतःला यश मिळालेच पाहिजे, ह्यादृष्टीने आपण कार्य आणि प्रयत्न करता. एखादी गोष्ट समोर दिसल्याशिवाय, त्या गोष्टीचे प्रत्यक्ष प्रमाण मिळाल्याशिवाय आपला त्यावर विश्वास बसत नाही. ज्या गोष्टी व्यवस्थित तपासलेल्या असतील, त्यांच्यावरच आपला विश्वास बसतो. प्रत्यक्ष व्यवहारात जे काही घडेल, तेच आपल्याला पटते, आवडते. निव्वळ आदर्शवादाचा आपण तिरस्कार करता. असे होण्याचे कारण हे आहे की आपण पृथ्वीशी जोडले गेले आहात. इतर लोकही आपल्या मताला महत्व देतात.

शक्ति
स्वीकारलेल्या मार्गावरून आपल्या ध्येयाच्या दिशेने आपण धीरोदात्तपणे वाटचाल करत राहाता. अपयशाचा आपल्या मनावर परिणाम होत नाही. मनाजोगते यश मिळेपर्यंत आपण प्रयत्न थांबवत नाही. मकर राशीचा जातक विसंबून राहाण्याजोगा, धैर्यवान आणि प्रामाणिक असतो. अडचणी पार करून जाण्याची क्षमता आपल्याला मानसिक ताकद देते.

कमतरता
मकर राशीच्या जातकाचा स्वभाव, वागणे निःसंदिग्ध असले तरी त्याच्यातही काही नकारात्मक बाबी आढळतातच. तो बऱ्याचदा स्वार्थीपणे वागतो. ज्यात त्याचा स्वार्थ साधला जाणार नसेल, असे काम तो क्वचितच हाती घेतो. काहीही करून स्वतःचे ध्येय गाठण्याच्या त्याच्या इच्छेमुळे किंवा वृत्तीमुळे तो बऱ्याचदा क्रूर म्हणावे असे वागतो आणि इतरांवर अत्याचार करतो असे म्हटले तरी चालेल. तो पूर्णपणे संवेदनाविहीन, भावनाशून्य होऊ शकतो.

जीवनशैली

मकर राशीच्या जातकांचा आहार :
मकर राशीच्या जातकांच्या आहारविषयक सवयी आरोग्यदायक असतात. त्या व्यक्ती आपले जेवण वेळेवर घेतात. जेवताना इतर कोणत्याही गोष्टींनी ते विचलित होत नाहीत. त्यांना पौष्टिक आहार घेणे आवडते, उदाहरणार्थ – अंजीर, पालक, दूध, आंबट चवीची फळे, अंडी, कडधान्ये, गव्हापासून केलेला पाव, हातसडीच्या तांदुळाचा भात आणि मासे. मकर राशीची माणसे चाकोरीबद्ध आयुष्य जगतात आणि रोज एकाच प्रकारचा आहार घेणे त्यांना जमते. त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे अन्नपदार्थ खाणे आवश्यक आहे. मकर राशीचा अंमल हाडांवर आणि दातांवर असतो. म्हणून ह्या राशीच्या जातकांनी दूध, दुधाचे पदार्थ, हिरव्या पानांच्या भाज्या असे भरपूर कॅल्शियम असलेले पदार्थ आपल्या आहारातून घ्यावे.

शारीरिक रचनेतील वैशिष्ट्ये :
मकर राशीच्या  जातकांचे शरीर सुंदर, सुडौल असून त्यांची त्वचा हळुवार, गुळगुळीत असते. भुवया बाकदार व लक्ष वेधून घेणाऱ्या असतात. वरचा ओठ पातळ असून हनुवटी रेखीव असते. त्यांची उंची सरासरीहून कमीच असते. डोळे खोल असून त्यांच्यात गंभीरपणा असतो. ह्या व्यक्ती सावकाश व प्रत्येक शब्द तोलून मापून बोलतात. एखाद्या दार्शनिकासारखी किंवा वैज्ञानिकाप्रमाणे दिसणारी ही माणसे तटस्थ, संयमित, चारचौघांसारखी दिसतात. त्यांना व्यावहारिक बाबींची चिंता असू शकते. पण सौंदर्याला ही माणसे काही महत्व देत नाहीत.

सवयी :
ही माणसे अतिशय मेहनती असतात. स्वतःच्या कामासाठी ती माणसे  वैयक्तिक सुखावर निखारे ठेवण्यासही तयार होतात. अगदी स्वतःच्या कुटुंबाच्या सुखाचीसुद्धा पर्वा ही माणसे करत नाहीत. असे करण्यामागे गरिबीची व दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागण्याची भीती ही कारणे असतात.  झोपण्याची वेळ सोडून बाकीचा सगळा वेळ ही माणसे कामच करत असतात. त्यामुळे ह्यांना इतर कशाहीसाठी वेळ मिळत नाही. मकर राशीचा जातक भौतिकतावादी नसतो. स्वतःच्या जेवणखाणाकडेही त्याचे लक्ष नसते. ह्याचा त्याच्या तब्येतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो.

स्वास्थ्य:
ह्यांची रोगप्रतिकारशक्ती चांगली असते. त्यामुळे म्हातारपणातही त्यांची तब्येत चांगलीच असते. खरेतर, ह्यांचे वय जसजसे वाढत जाईल, तसतशी ह्यांची तब्येत अधिकाधिक ठणठणीत होत जाते. मकर राशीचे जातक असलेली प्रौढ माणसे आश्चर्यकारक म्हणता येतील अशा व्यक्तिमत्वाची असतात. परंतु, ह्यांच्या शरीरातील विशेषकरून गुडघे आणि हाडे कमकुवत असण्याची शक्यता असते. त्यांना सर्दी, सांधेदुखी, मुतखडा, पचनाचे विकार, काही चर्मरोग ह्यांच्यापासून त्रास होऊ शकतो. ह्या व्यक्तींनी पोटभर आणि अतिपौष्टिक अन्न तसेच मद्यपान यांच्यापासून दूर राहावे.

सौंदर्य:
मकर राशीच्या व्यक्तींची शरीररचना सुडौल आणि मजबूत असते. त्यामुळे रस्त्यातून जाताना वळून त्यांच्याकडे पाहावे असे इतरांना वाटू शकते. डेनिमचे आणि अगदी अंगाबरोबर बसणारे कपडे ह्या व्यक्तींनी घातले तर ती माणसे अधिक सुंदर दिसतात. ह्या व्यक्तींनी सुरकुत्या नाहीशा करणारे क्रीम मानेला लावावे आणि पावलांना व पायांच्या तळव्यांना पेडीक्युअर करून घ्यावे. इतरांना स्वतःकडे आकर्षून घेण्याची इच्छा ह्या व्यक्तींच्या मनात फार असते. ते साधण्यासाठी त्यांनी उठून दिसणारे चमकदार तपकिरी रंगाचे लिपस्टिक आणि नेलपॉलिश वापरावे. मकर राशीच्या व्यक्ती जरा नखरेबाज असतात. पण बाहेर फिरायला गेल्यावर ह्या व्यक्ती सुंदर दिसू लागतात. ह्यांना परंपरागत पद्धतीचा पेहराव आवडतो. ह्यांना दागिन्यांची फारशी आवड नसते. कुटुंबात पिढ्यानपिढ्या वापरले गेलेले दागिने मात्र त्यांना आवडतात.

कुंभ (Aquarius)

संस्कृत नाव : कुंभ

नावाचा अर्थ : घडा . प्रकार : वायू स्थिर सकारात्मक

स्वामी ग्रह : युरेनस

भाग्यशाली रंग : निळा , निळसर हिरवा , करडा , काळा

भाग्यशाली दिवस :रविवार , शनिवार

हे व्यक्ती आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणात बदल करून ते राहण्यायोग्य एक चांगली जागा बनवीत असतात . याचे प्रतीक एक माणूस आहे जो खांद्यावर घडा उचलून नेत आहे . हे खऱ्या अर्थाने मानवी गुणांनी भरलेले आहेत . प्रगतिशील आणि आधुनिक अशा विचारांवर चालत असतात आणि लवकरच दुसरे लोकही यांच्याशी जोडले जातात आणि एक चांगला समाज बनविण्याचा प्रयत्नात हे लागतात . हे भरपूर लोकांचे मित्र असू शकतात .

मानवी आणि परोपकारी , कुंभ राशीच्या व्यक्ती मानव जातीसाठी प्रेम आणि समाज चांगला बनविण्याच्या प्रयत्नासाठी काहीही करू शकतात . पण त्यावेळी हे शांत आणि अलिप्त होत असतात आणि भावनात्मक लगावापासून रिकामे (विलिप्त) होत असतात . हे निष्पक्ष , आधुनिक आणि व्यावहारिक असतात . यांना त्यांचे विचार , जीवन आणि गतीची स्वतंत्रता आवडत असते आणि महान अविष्काराक  किंवा तंत्री विशेषज्ञ सिद्ध होतात . प्रत्येक वेळी आपल्या बदलत्या विचारांमुले हे कधी-कधी  रागीट स्वभावाचे वाटतात . वेगळे विचार असणाऱ्यांशी कुंभ राशीचे लोकं संबंध बनवू शकत नाही .

सहानुभूती ,संवेदनशीलता , तत्वज्ञानी , मित्रत्व , इत्यादी अनेक गुण कुंभ राशीत जन्मलेल्या व्यक्तींना एक चांगले कौशल्य असते . हे स्वतःहूनच आपल्या विचारांमध्ये   हरविलेले असतात , ज्यामुळे इतर लोकं यांना भेटण्याचा अडचणीत अडकतात , यामुळे ते एकटे राहून जातात . सुंदरतेची प्रशंसा करणारे कुंभ राशीचे वक्ती आकर्षक होत असतात ,आणि त्यांच्याविषयी जे काही आहेत ते , मनाने मऊ आणि लवचिक असायला हवे . पण त्यांची अपारंपारिक मानसिकता आणि कल्पकता नेहमी यांच्या विचित्र आणि अनपेक्षित व्यवहारांमध्ये  दिसून येत असते . हे आपले ज्ञान क्षितीजाच्या विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात असतात . यांचे विश्लेषणात्मक मन यांना विज्ञान आणि अविष्कार यांच्याविषयी आकर्षित करत असते . खरेतर हे सहज उत्तेजित नाही होत उलट , धैर्यवान आणि प्रचंड , कुंभ राशीसाठी त्यांचे मन आणि सल्ला बदलत नाही . यांना कट्टरपंथीसुद्धा म्हणता येणार नाही , प्रगतिशील दृष्टिकोन ठेवतात .

कुंभ राशीत जन्मलेल्या व्यक्ती प्रतिभाशाली वैज्ञानिक आणि चिकित्सक बनू शकतात . हे आपल्या कौशल्याचे विश्लेषण चांगल्या तःरेने करू शकतात आणि तासंतास एल्ले लक्ष केंद्रित करू शकतात . हे कलात्मक उपक्रमांमध्येही चांगले आहेत .  कायद्याचीही असे एक क्षेत्र आहे , कि ज्यामध्ये हे थोड्याफार अडचणींना सामोरे जाऊन पुढे जात असतात . खरेतर पैसे हा कधीही कुंभ राशीच्या व्यक्तीला चिंतेत टाकत नाही . हे नेहमी निःस्वार्थी असतात आणि प्रवासात व्यस्त असतात . ज्यामुळे यांना नुकसानही होत असते .

कुंभ राशीच्या व्यक्तींना त्यांची खाजगी वेळ आणि जागा खूप आवडत असतात आणि त्यामध्ये ते कोणालाही सहज प्रवेश करू देत नाहीत . पण जेव्हा लोकं त्यांना ओळखून घेतात तेव्हा त्यांना ते आकर्षक आणि आनंदी दिसून येतात . कुंभ राशीच्या व्यक्तींसोबत प्रेम करणे म्हणजे कलात्मक आणि बौद्धिकतेला चालना देणे . हे आपल्या जीवनसाथी सोबत सर्वकाही चांगले करतात . यांचे प्रेम आणि विवाहाविषयीचा दृष्टिकोन तार्किक आणि बौद्धिक असतो . ह्रदया बरोबर मनानेही प्रेम करणे , हि एक चांगल्या नात्याची ओळख असते . हे मनमिळाऊ असतात आणि समजदारही असतात .

कुंभ राशी हि राशी चक्रातील अकरावी राशी आहे . तुम्ही खूप संवेदनशील आहात , तुम्ही काही लोकांमध्ये अडकलेले असतात पण खरेतर त्यातले तुमच्या जवळचे काही मित्र असतात आणि ओळखीचे असतात . तुम्ही एक चांगले वक्ता आहेत . तुम्ही तुमच्या सारख्या लोकांमध्ये राहण्याचा आनंद घेतात . तुम्ही साधे बोलणाऱ्यांमधले आहात आणि तुम्हाला जास्त बदल आवडत नाहीत , पण जेव्हा लोक ह्या गोष्टीचा फायदा घ्यायचा प्रयत्न करतात , तेव्हा तुम्ही खूप काळजी करतात . जेव्हा कोणी तुम्हाला फसवत तेव्हा जवळ-जवळ नेहमी तुम्ही त्याचा सूड घेण्याचा भयानक विचारांनी घेरून जातात . तुम्ही तुमचे खाजगी जीवन शांत ठेवण्याची इच्छा ठेवतात . तुम्ही कधी तरी तुमच्या भावनात्मक रूपात तुमच्या नातेवाईकांमध्ये जोडले जातात आणि त्याच बरोबर तुमची संवेदनशिलता आणि तुमचा ध्यासाची कमी असतांनाही तुम्ही सहभागी होत असतात . तुम्ही बुद्धिमान आणि विनोदी आहात . लोकही तुमच्याकडे आकर्षित होतात . तुम्ही एक जलद शिकणारे व्यक्ती आहात . तुम्ही उत्सुक आहात आणि तुमच्या चारही बाजूंना जे काही आहे त्यात तुम्हाला खूप आवड असते आणि खऱ्या अर्थाने तुम्ही एकाही महत्वाच्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत .

स्वामी ग्रह : युरेनस
युरेनस हा ग्रह सौर प्रणालीमध्ये एक विचित्र ग्रह म्हणून ओळखला जातो . याचा उत्तर ध्रुव सुर्याकडील बाजूस असतो आणि याचा चंद्र याच्या मागून चारही बाजूंनी फिरत असतो . ज्याप्रमाणे युरेनस त्याचा जीवनात विचित्र आणि युनिक गोष्टींचे प्रतीक आहे , हा तुमचा स्वामी ग्रह असल्यामुळे तुमची प्रतिभा याच्याशी जोडलेली आहे , जरी हा ग्रह अल्पकालीन आहे . युरेनस न दिसणाऱ्या तणावातून अचानक मुक्त करू शकतो . खरेतर युरेनस जोतिष रूपात आपल्या जीवनात उलटे फेरे आणतो . हा आपल्याला सामाजिक अन्यायाविरुध्द लढण्यासाठी आणि अभिव्यक्तची स्वतंत्रता मिळण्यासाठी प्रोत्साहित करत असतो .

अकरावे स्थान : भविष्य
अकरावे घर हे मित्र , आशा  आणि स्वप्नांचे घर म्हटले जाते . मित्र जे तुमच्या स्वप्नांना समर्थन करतील ,  अकरावे घर हे तुमच्या दैनंदिन जबाबदारींशी संबंधित नसेल . याशिवाय हे तुमच्या आदर्श स्थिती आणि तिथे जाण्याच्या पद्धतीच्या स्वप्नांविषयी आहे . मग ते यशस्वी होते अथवा नाहीही होत . तुमच्या स्वप्नांना जिवंत ठेवणे महत्वाचे आहे .

तत्व : वायु
वायु तत्वाचा जोतिषीय अर्थ आंदोलन आहे . वायू विचारवंताचा संकेत विचारवंत आहे आणि हे तुमच्याशीही जोडलेले आहे ,  तुम्ही कृतीच्या तुलनेत बुद्धीला अधिक महत्व देतात . तुमचा जन्मतः मूळ स्वभाव बोलका आहे . तुमचे मन हे लाजाळू आणि भाषेवर चांगले प्रभुत्व करणारे आहे . तुम्ही प्रकाशित आणि विनम्र होऊ शकतात पण , तुमच्या शब्दांमध्ये वादळाचा वेग असू शकतो .

शक्ती
तुम्ही दयाळू आहेत आणि मानवी उपक्रमांमध्ये आवड ठेवतात . तुमच्यामध्ये सकारात्मक गुण आहेत , कि ज्यात तुम्ही विनोदी , बुद्धिमान , काळजी करणारे , रचनात्मक आणि आत्मनिर्भर आहेत . वस्तूंना पाहण्याचा तुमचा मोकळेपणा हि पद्धत सुद्धा तुमची एक वेगळी मोठी ताकद आहे .

कमजोरी
तुम्ही बेजबाबदार आणि भावनाशील होऊ शकतात . तुम्ही नात्यांमध्ये सहभागी होऊन जातात , मग हे तुम्हाला मनापासून आवडत नसले तरीही खऱ्या जीवनात तुमच्यामध्ये अलिप्तपणाची भावना निर्माण होत असते . तुमच्यमध्ये काही नकारात्मक गुणही आहेत , ते म्हणजे तुम्ही जिद्दी , भावनाशील , उदंड आणि उदासीन आहेत .  तुम्हाला माहिती आहे कि हे तुम्हाला सर्व दृष्टींनी तुमच्या जवळून  दूर करते .

जीवनशैली

कुंभ राशीचे खान – पान
कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी रक्तसंचार प्रणाली चांगली चालण्यासाठी चांगला आहार करणे गरजेचे आहे . यांनी रक्तातील साखरेच्या पातळीवर लक्ष द्यायला हवे . झिंगे , कोशिंबीर , खाऱ्या पाण्यातील मोठे मासे , शेलमासा , सागरी मासे , नासपती , निंबू , सफरचंद , कस्तुरी , मुळा , मका , अळू आणि द्राक्षे इत्यादी यांच्यासाठी उपयुक्त आहे . यांना कार्बोनेटेड पेय आणि शर्करायुक्त खाद्य पदार्थांचे सेवन टाळण्याची गरज आहे . यांना स्नॅक्सच्या रूपात जंक फूड खाण्याची सवय आहे . चांगल्या सवयीचा विकास करण्यासाठी यांनी आपल्या आजूबाजूला काजू , कंदमुळे, फळे आणि हिरव्या भाज्या यांचा नाश्त्यामध्ये समावेश करायला हवा . हे कॅफिन संबंधी हि संवेदनशील असतात . शेवटी यांनी कॉफी कडून हर्बल (वनऔषधी) चहासारखे आवड निर्माणतेचा बदल करायला पाहिजेत .

शारिरीक संरचना
कुंभ राशीचे व्यक्ती उंच आणि बारीक असतात . खरेतर त्यांचा बाकी शरीराच्या तुलनेत त्यांची मान हि लहान आणि जाड असते . यांचे नाक आकर्षक आणि टोकदार असते , त्यांचे केस काळे आणि दाट असतात . यांच्या डोळ्यात आनंदाचा भास दिसून येतो . पण यांच्या चेहऱ्यावर गंभीर भाव दिसून येतात . यांचे हास्य अत्याधुनिक आहे आणि यांचा गालावर खाडी पडते . यांचा आवाज स्पष्ट आणि यांच्या बोलण्यात स्पष्टपणा दिसून येतो . हे कधी कधी रागीट दिसतात , हे पण केव्हा जेव्हा ते गंभीर नसतात . खरेतर यांना काही फरक पडत नाही कि हे बाहेर कसे दिसतात . याचा ते मनातून आनंद घेतात .

सवयी  
एका चुकीसाठी ते स्वतंत्र होऊ शकतात , त्याचबरोबर ते जल अधिकाऱ्यांप्रमाणे दुसऱ्यांच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर राहतात . हे दुसऱ्यांची मदत तर करतात , पण हे कुणाचीही मदत घेत नाहीत . कारण यांना दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची भीती वाटते . यांना हे समजून घेण्याची गरज आहे कि ते पण एक व्यक्ती आहेत आणि यांना पण काही स्थितींसाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज आहे . यांच्यात कमावण्याची खूप क्षमता आहे . पण ते त्यांच्या जीवनात ह्या गोष्टीला जास्त महत्व नाही देत . हे यांच्यासाठी तणावाचे सर्वात मोठे कारण आहे .

आरोग्य
त्यांची हाडे अशक्त आहेत , आणि पडल्याने किंवा अपघाताने यांची हाडे तुटू शकतात . याच्या व्यतिरिक्त यांची मज्जासंस्था , ह्रदय , मणक्यांची हाडे  आणि मुत्राशयामध्येही आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात .हे सडपातळ राहतात आणि यांची पाचक प्रणाली विविध प्रकारच्या अन्नाला अगदी सहजतेने पचवून घेत असतात . हे चिंता खूप करतात , ज्यामुळे यांना स्नायूंचे विकार होऊ शकतात . यामुळे हे ब्रेन ट्युमर , मिर्गी यासारख्या फक्त वेदना झालेल्या वेळेचा अनुभव घेत असतात . तरीही हे एका चांगल्या आरोग्यासोबत एका योग्य वयापर्यंत जगतात .

सौन्दर्य
यांचासाठी फ्लोरोसेंट हिरवा रंग चांगला आहे , कारण हे त्यांना भाग्य आणि आकर्षण दोन्ही मिळवुन देत असते . यांच्या नैसर्गिक सौन्दर्याला कोणत्याही बनावटीची गरज नाही . कदाचित हे त्यांच्या केसांची संरचना बदलविण्याची इच्छा ठेवतात . हे जवळ-जवळ सर्व प्रकारच्या पोशाखांमध्येही चांगले दिसत असतात . मग तो वेग , रेट्रो काहीही असो . हे खूप साध्या पद्धतीने पोशाख घालू इच्छितात . हे फॅशन पेक्षा आरामाला जास्त महत्व देत असतात .

मीन (Pisces)

संस्कृत नाव:-मीन
 नावाचा अर्थ:- मासा.
प्रकार:- जल परिवर्तन शील.
 स्वामि ग्रह:- नेपच्यून.
 शुभ रंग :- चमकदार, गुलाबी, जांभळा, वांगी रंग, समुद्री हिरवा
शुभ वार​:- मंगळवार आणि सोमवार

मीन राशीत जन्मलेले जातक सर्व राशीचक्रात सर्वात​ साधे असतात. हे राशीचिन्ह आपल्यासोबत मागील अकरा लक्षणांची वैशिष्ट्य घेऊन येते.यांचे प्रतिक चिन्ह माशांची एक जोडी असते.मीन जातक अध्यात्मिक, स्वार्थी आणि मोक्षप्राप्ती साठी आत्म्याच्या यात्रेवर लक्ष केंद्रित करतात.हे आपल्या आदर्शवादी​ जगात राहतात आणि बर्याच वेळा यांना कल्पना व सत्य यात फरक करणे कठीण असते.यांचा अपेक्षा भंग होतो किंवा  जातो.

मीन जातक नेहमी व द्विधा मनस्थितीत असतात की प्रकाशाच्या शोधात जावे की अंधारात स्वतःला​ झोकून द्यावे.हे दयाळू असतात पण तोपर्यंत चालू जोपर्यंत यांना त्रास दिला जात नाही.जेव्हा असे होते तेव्हा हे अत्यंत कठोर होतात.यांचे ऐकले नाही तर हे निराशेच्या गर्तेत बुडतात आणि वेळेचा अपव्यय करू लागतात, सुस्त व उदासीन होतात.

हे आपल्या सहानुभूती पूर्ण स्वभावाने ओळखले जातात आणि इतरांना आवडतात.मीन जातक आकर्षक असतात​ आणि भरपूर गोष्टींबाबत निष्काळजीपणाचा दृष्टीकोन ठेवतात.यांच्यासाठी कठीण आहे पण जर यांनी एकदा नियमांचे काटेकोर पालन करणे व अनुशासनाचे एका ठराविक स्तरावर पालन करण्यास सुरुवात केली तर हे सरळ होतात​. ह्या गोष्टीच पालन करणे कठीण होते यांची भूमिका पलायनवादी व लपून बसण्याची असते.तर कमकुवत लोकं दारू व नशिले पदार्थांच्या आहारी जाण्याची शक्यता असते​. निर्माणक्षमता​ असलेले काही लोकं कला, संगीत आणि कविता यांच्या माध्यमातुन आपल्या भावना व्यक्त करतात पण यांच्यातील बर्याच जणांना कदाचितच​ यांच्या​ आजूबाजूचे लोक वैयक्तिक​ स्तरावर जाणून / समजून घेतात.हे शूर, स्वतंत्र पण बरेच अव्यवहारी असतात आणि काहीप्रमाणात अस्वस्थ असतात.वास्तव जीवनात काम करत असल्याने ह्या निस्वार्थी आत्म्याला अगदीं सहज अजून भ्रमित केले जाऊ शकते.अध्यात्मिक बाबी व गूढ विज्ञान यांना बर्याच प्रमाणात आकर्षित करते आणि  यांच्याशी संबंधीत विषय यांच्या आवडीचे असतात.

जसा की या आधीही उल्लेख केला आहे की मीन जातक आपल्या निर्माणक्षमतेचा उपयोग आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी करतात आणि म्हणून जर यांनी प्रदर्शन कलेत आपले करिअर केले तर हे संवेदनशील आत्मे महान शिखरावर जाऊन पोचतात.दयाळू व धर्मार्थ असल्याकारणाने गणेशला​ वाटतं की मीन जातक चिकित्सेच्या क्षेत्रात चांगल्याप्रकारे कामगिरी करू शकतात.भौतिकशास्त्र हे यांना यश मिळेल​ असे दूसरे क्षेत्र असू शकते.पण बर्याचदा हे कंटाळतात व विचलित होतात.यांना आपले लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता​ असते व आपले सर्वश्रेष्ठ देण्यासाठी प्रेरित करण्याची गरज असते.हे उधार दिलेल्या पैशांच्या मागे लागत नाही कारण हे अपेक्षा करतात की ती रक्कम त्यांना स्वेच्छेने परत केली  जाईल.
खूप रोमँटिक आणि भावनिक मीन राशीचे जातक बहूतेकदा इतके उदार आणि आरामात राहतात की अव्यवहारी वाटतात.जेव्हा प्रेमात हे रोमँटिक आणि खूप रचनात्मक होतात तेव्हा हे प्रेमापेक्षा जास्त प्रेम होण्याच्या विचारात असतात.यांना परिकथेप्रमाणे शेवट आवडतो. हे सुंदर चेहऱ्याकडे आकर्षित होतात.

मीन​ रास राशीचक्रातील शेवटची रास आहे। मीन राशीच्या प्रतिक चिन्हात दोन मासे विरुद्ध दिशेने पोहतांना दिसतात.मासे बहुमुखी आहे. हे आपल्या राशीचे चिन्ह आहे म्हणून आपल्यातही भरपूर प्रमाणात लक्षण दिसून येतात​.आपण समुद्रातील शार्क माशाप्रमाणे खतरनाक असू शकतात किंवा तलावातील माशाप्रमाणे विनम्र असू शकतात.आपणास स्वतंत्र राहण्यास आवडते.समुहात असतानादेखील आपण स्वातंत्र्याला प्राधान्य देता.आपण राशीचक्रातील राशीमध्ये मोठे स्वप्न बघणाय्रांपैकी आहे. स्वतःच्या​ काल्पनिक जगात राहणं पसंत करतात.आपण जीवनाकडे एका गुलाबी आभासी काचेतून बघता जिचा प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंध असू शकतो वा नसतो.जेव्हा आपला वास्तविक जीवनाशी सामना होतो तेव्हा आपण सत्याचा पूर्णपणे​सामना करण्याऐवजी आपल्या काल्पनिक जगात पून्हा जाण्याचा प्रयत्न करता. आपण आळशी ,निष्क्रिय व  स्वार्थी असू शकतात. जोपर्यंत आपण आपले हित​ साधत नाही तोपर्यंत आपण आपल्या  मित्राच्या हिताची काळजी करत नाही आपण जगातील सर्वात हिन चारित्र्य असलेले असू शकतात जे निंदनीय आहे . आपण अगदी सहजपणे​ दुसऱ्या कडून प्रभावीत होऊ शकता . आपण विनम्र हृदय व कोवळ्या मनाचे आहात.भाग्याहीन लोकांची मदत करण्याची इच्छा ठेवणारे आहात.

स्वामी ग्रह :- नेपच्यून
नेपच्यून ग्रह समुद्राची देवता आहे.हा ग्रह सत्याच्या विभाजनाचे प्रतिक आहे.असे मानलें जाते की पृथ्वीची निर्मिती समुद्रापासून झाली आहे आणि शेवटी ती समुद्रातच सामावणार आहे. नेपच्यून ग्रहाला धुक्याद्वारे प्रदर्शित केल जावू शकत वास्तविक धुकं आपणास​ सत्य बघण्यापासून रोखत याशिवाय आपणास आपल्या कल्पनांवर विश्वास ठेऊन लपलेल्या जगातून बाहेर येण्यासाठी मार्गदर्शन घ्यायला हवे.आपला मुख्य ग्रह नेपच्यून अध्यात्मिक आणि रहस्यमय आहे. हे जे काही आहे ते रहस्यमय आहे ते आपण आपल्या पंचेंद्रीयांनी जाणून घेऊ शकत नाही.

नववे स्थान:-
बारावे घर मीन राशीचे आहे आणि याच्या पारंपारिक अर्थानुसार हे घर अंता बद्दल नाही तर ते पुनर्वापराबद्दल आहे. हे घर भावना ,समर्पण, आणि रहस्या बद्द्ल आहे. हे एक स्थान आहे जिथे आपण आपल्या मर्यादांच्या विरोधात जाऊन बघू शकतो की आपण काय चुकीचे केले आहे आणि त्याला पूर्ववत कसे करावे.

तत्व:- जल.
योगायोग बघा की आपल्या राशीचे चिन्ह मासा आहे आणि आपण जल तत्वांतर्गत येता.ह्या तत्वांतर्गत येणारे लोक भावनिक प्रवृत्तीचे असतात.पाण्याप्रमाणेच आपण कधी भावनेच्या खोल समुद्रात जाता तर कधी उथळ असतात.आपली भावनिक स्थिती पूर्ण दिवस सारखी नसते.आपला मूड सतत बदलत असतो आणि ही आपल्या साठी खूप​मोठी समस्या असते.पाण्यासारखीअसलेलीआपली प्रवृत्ती आपल्या ला स्वप्नाळू बनवते.आपण आपल्याच​ विचार आणि विश्वासाच्या जगात राहता कधीतरीच आपण आपल्याला​ दुसऱ्या च्या विचारांशी सहमत करु शकता.अद्भूत सोपे अंतर्ज्ञान आपणास​सर्वात वेगळे वैशिष्ट्य प्राप्त करून देते.

शक्ति :-
आपली प्रमुख ताकद आपली कल्पनाशक्ती आहे आणि म्हणूनच आपण निर्माता आहात.आपण गर्विष्ठ नसता तर आपण लवचिक असून सहजपणे परिस्थिती शी समायोजन साधून घेता.आपले अन्य गुण म्हणजे आपण दयाळू,सहीष्णू आणि प्रामाणिक आहात.

कमतरता :-
आपण निष्क्रिय आणि खूप भोळे असू शकता म्हणून आपण दुसऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी शोषित होता.आपले इतर दुर्गुण की आपण अत्यंत भावूक, अनिश्चयवादी, आळशी आणि पळपुटे आहात.

जीवनशैली

राशीच्या जातकांचा आहार:

ह्या राशीवर जलतत्वाचे शासन असते.यांना आपल्या आहारात अशा खाद्यपदार्थांचा सामावेश करावा ज्यामुळे यांच्या रक्त, यकृत व मस्तिष्क यांना फायदा होईल. यांच्यासाठी मांसाहार,पनिर, कांदा, धान्य, वाळलेले आलूबुखार, लिंबू,संत्र , सफरचंद, द्राक्ष, पालक इ.चांगले असते.पार्टीत जास्त खाद्यपदार्थ व द्रव पदार्थ घेण्याची यांना सवय असते.ज्यावर यांनी अंकुश लावायला हवा व संयम ठेवणे शिकायला हवे.सूज येण्याच्या समस्येने ग्रस्त होऊ शकतात, म्हणून यांनी सोडिअमच्या प्रमाणावर लक्ष ठेवायला हवे.यांनी आहारात मीठाचे प्रमाण कमी करावे व इतर मसाले आहारात समाविष्ट करावे.

शारीरिक रचनेतील वैशिष्ट्ये :

मीन​ राशीचे जास्त लोकं सरासरी उंची ते असतात.यांचे डोळे मोठे, पूर्ण ​व दूर अंतरावर असतात. ही राशीचक्रातील एकमेव अशी रास आहे जी वेगवेगळ्या प्रकारे दिसू शकते.यांचे डोळे​ मोठे व व पाणेदार असतात.यांची पूर्ण रचना अस्पष्ट, रहस्यमय उदार आणि शांत असते.यांचं शारीरिक वर्तन रहस्याच्या आवरणात असतं ज्याचं वर्गिकरण करणं कठीण आहे.पण एक गोष्ट निश्चित आहे की हे परोपकारी असतात.

सवयी:

हे खरे , असंघटित, शिस्तबद्ध नसतात.आणि यामुळे च यांच्या मनात​ गुंतागुंत असते.यांना दारूचं व्यसन असतं ज्यामुळे यांच्या कौटुंबिक जीवनात अडचणी येतात.यावर योग्य उपाय म्हणजे योगासने व ​ध्यान आहे ज्यामुळे यांना आत्मशांती लाभते व  मीन राशीच्या लोकांची ती मुख्य​ गरज असते.यखंना वडिलोपार्जित किंवा आकस्मिकपणे संपत्ती  मिळू शकते.पण विसराळू असल्याने हे आपले नगदी पैसे कोठेही विसरतात.कौटुंबिक मुद्दे व शील्लक बिले यांच्या  तणावाचे एक मुख्य कारण असते.

स्वास्थ्य:

पूर्ण राशीचक्रात मीन राशीची शरीर रचना सर्वात निर्बल असते.यांचे पाय, श्वसन व रक्ताभिसरण संस्था समस्या निर्माण करू शकतात.याशिवाय हे खूप  भावनिक असतात व अगदी सहज पणे जंकफूडच्या आहारी जातात व आपले वजन वाढवून घेतात.यांन दारू, धूम्रपान व मादक पदार्थांपासून अत्यंत सावधपणे दूर राहण्याची गरज आहे.प्रत्येक मोसमी बदल यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करतो.सर्वात जास्त धोका पायांना होऊ शकतो.संधिवात, रक्ताभिसरणासंबंधी समस्या होऊ शकते.कधीकधी त्रास वास्तव जीवनाशी कमी संबंध असल्याने होत असतो.

सौंदर्य:
मीन राशीसाठी सौंदर्य​  हे भौतिक विचाराऐवजी  एक मानसिक विचार आहे.हे चंचल असतात. हे एक दिवस खूप चांगले वाटतात तर दूसर्या दिवशी कंटाळवाणे वाटू शकतात.यांच्यासाठी मोती धारण करणे खूप आवश्यक आहे.यांनी तेजस्वी मेकअप केला पाहिजे व फीक्कट रंगाचे कपडे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला सुंदर दिसू शकतात.हे फॅशन ची काळजी करत नाही.जे कपडे आरामदायी आहे, जे नैसर्गिक धाग्यांनी बनलेले असतात तेच कपडे परिधान करणे​ यांना आवडतात.कृत्रिम धाग्यांनी बनलेले कपडे परिधान करणे आवडत नाही.यांची पसंती​ चांगली असते आणि बाहेर जातांना हे नैसर्गिक पद्धतीचे कपडे योग्य​ रंगसंगतीने घालून च निघतात.