Posts

,

सदाचारी व्यक्तीजवळ लक्ष्मी, दान यांचा वास असतो !